Arcybiskup Marek Jędraszewski modlił się na Jasnej Górze o ratunek przed dyktaturą mniejszości

Fot. diecezja.pl

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszwski wygłosił w sobotę, 11 lipca 20202 roku homilię do uczestników pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. – Kierujemy nasz wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: Matko, ratuj! Matko, daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości! – mówił m.in. metropolita krakowski.

Na początku kazania arcybiskup Marek Jędraszewski nakreślił żywot św. Benedykta, który został powołany przez Boga do życia pustelniczego i założył klasztor na Monte Cassino. Cytował też wykład Benedykta XVI na temat korzeni kultury, w którym papież emeryt tłumaczył, że „fundamentem duchowości średniowiecznych mnichów było poszukiwanie Boga poprzez zgłębianie słowa Bożego”. Przypomniał również, że pierwszy utwór poetycki napisany po polsku – „Bogurodzica” był wyznaniem wiary oraz modlitwą do Maryi i Chrystusa. – Bez wewnętrznej jedności chrześcijaństwa, narodu i państwa nie można zrozumieć istoty tego, co stanowi Polskę – podkreślał metropolita krakowski

Mówił także, że 100 lat temu bolszewicka nawała zagroziła chrześcijańskiemu humanizmowi, zakorzenionemu i rozwijanemu na polskiej ziemi. Ówczesny Episkopat Polski wystosował trzy dramatyczne listy: do papieża, biskupów świata i polskiego narodu. 27 lipca na Jasnej Górze poświęcili Polskę Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie obrali Matkę Bożą na Królową Polski. – Te wołania i modlitwy zostały wysłuchane, 15 sierpnia 1920 r. doszło do Cudu nad Wisłą, gdy wojska bolszewickie poniosły druzgocącą klęskę, a Polacy odnieśli wspaniałe zwycięstwo – powiedział abp Marek Jędraszewski.

Według niego po 100. latach od tamtej wiktorii, „znajdujemy się jako Europa i Polska w obliczu kolejnego, równie śmiertelnego niebezpieczeństwa, tym razem ma ono charakter przede wszystkim kulturowy”. – W tej sytuacji – podobnie jak polscy biskupi 100 lat temu – kierujemy nasz wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: Matko, ratuj! Matko, daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości! Przywróć nam jasność oceny tego, co jest dobre i co jest złe! Obdarz wewnętrzną mocą, aby zawsze iść za głosem sumienia i wybierać dobro, a jednoznacznie, odważnie i wytrwale przeciwstawiać się złu! – powiedział metropolita.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę (fot. diecezja.pl)

Na koniec zwrócił się do Rodziny Radia Maryja, stwierdzając, że jej członkowie tworzą wspólnotę zatroskaną o to, by wskazywać Chrystusa i budować autentyczny chrześcijański humanizm. – Trwajcie, moi Drodzy, w tym wielkim, głęboko humanistycznym dziele! Trwajcie w nim dzisiaj, jutro, przez następne dni, miesiące i lata! – zakończył.

(red, diecezja.pl)

Zobacz także