Autobusy jeżdżą stadami. Po wakacjach ma sie to zmienić. Nowy rozkład jazdy i nowe linie

Koniec z dublowaniem się autobusów w Krakowie. Jak zapowiada Zarząd Transportu Publicznego wraz z zakończeniem wakacji wprowadzone zostaną  nowe rozkłady jazdy. Dzięki temu, jak deklaruje ZTP, od września „rozkłady jazdy zostaną tak ułożone, aby uniknąć sytuacji, w której linie/autobusy, kursujące na danej trasie przyjeżdżały zaraz po sobie„.

Wraz z zakończeniem wakacji wprowadzone zostaną nowe linie i częstsze kursy autobusów- Dzięki tym zmianom, oferta komunikacji miejskiej, szczególnie rozkładów jazdy, będzie lepiej dostosowana do oczekiwań pasażerów – zapowiada ZTP. Rozwiązanie ma zlikwidować problem dublowania się pojazdów. Obecnie zdarza się, że na przystanek przez 20 a nawet 30 minut nie podjeżdża żaden z autobusów, a następnie pojawia się całe „stado”.

Obecnie krakowskie autobusy kursują z różnymi częstotliwościami, przez co praktycznie nie da się ich skoordynować. Przykładów jest cała masa: na liniach 138 i 172. Obie łączą rejon Nowej Huty od Wiślickiej w stronę Krowodrzy. Według rozkładu jazdy jeżdżą co 2-3 minuty. Nie da się tego poprawić bez jednolitej częstotliwości, jak w tramwajach. 

Teraz ZTP deklaruje, ze znalazł rozwiązanie tego problemu. Nowe rozkłady jazdy zostaną tak ułożone, aby uniknąć sytuacji, w której linie/autobusy, kursujące na danej trasie przyjeżdżały zaraz po sobie – Dla przykładu, jeżeli w ciągu komunikacyjnym są dwie linie autobusowe, kursujące obecnie co 15 minut, to celem jest takie ułożenie rozkładów, aby autobus ze wspólnych przystanków odjeżdżał co ok. 7,5 minuty. Dzięki temu pojazdy będą rozdzielone równomiernie. Pozwoli to na zminimalizowanie oczekiwania pasażerów na przystankach, a także pomoże uniknąć kumulacji osób w pojedynczych pojazdach, co jest szczególnie istotne w godzinach szczytu – informuje ZTP.

Urzędnicy podkreślają, że „planowane zmiany były poprzedzone licznymi spotkaniami i rozmowami z mieszkańcami, którzy dzielili się swoimi sugestiami. Zostały również poprzedzone analizami, prowadzonymi indywidualnie, stosownie do potrzeb i specyfiki każdego rejonu miasta. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, w miarę możliwości finansowania ich przez Gminę Miejską Kraków.”

Planowane zmiany w siatce połączeń autobusowych:

linia nr 164 – zostanie skierowana do pętli autobusowej na ul. Chełmońskiego, dokładny przebieg trasy to: „Piaski Nowe” – … – przystanek „AGH UR”, ul. Czarnowiejska, ul. Armii Krajowej, ul. Jasnogórska, ul. Chełmońskiego, ul. Stawowa – „Chełmońskiego Pętla” (powrót przez ul. Stawową). Linia będzie kursować w roku szkolnym co 15 min.
Zmiana wprowadzona w przebiegu trasy linii nr 164 jest odpowiedzią na liczne postulaty mieszkańców Bronowic i Prądnika, dotyczące dodatkowej linii na południę miasta. Autobusy nr 164 i 173 na wspólnej trasie będą odjeżdżały co ok. 7,5 min.

linia nr 179 – będzie kursować po dotychczasowej trasie. Jednocześnie zmianie ulegnie częstotliwość kursowania w dni powszednie. Linia, po raz pierwszy w swojej historii, będzie kursować co ok. 7,5 min. w godzinach szczytu i co 10 min. poza godzinami szczytu.
To najważniejsza linia obsługująca rejon Kurdwanowa i Woli Duchackiej, zwiększenie częstotliwości zwiększy jej atrakcyjność oraz poprawi przepustowość.

linia nr 194 – w kierunku Krowodrzy Górki zostanie rozdzielona na dwie linie:
linia nr 194 – będzie kursować przez ul. Wybickiego i Łokietka do pętli „Krowodrza Górka”
linia nr 494 – będzie kursować przez ul. Stachiewicza i Makowskiego do pętli „Azory”
Linie 194 i 494 będą kursować na zmianę, z łączną częstotliwością w dni powszednie co ok. 7,5 min. w godzinach szczytu i co 10 min. poza godzinami szczytu. Częstotliwość w dni wolne nie ulegnie zmianie. W kierunku pętli „Pod Fortem” kursy z „Krowodrzy Górki” i „Azorów” kursy będą realizowane jako linia nr 194. Rozdzielenie końcowych tras kursów to odpowiedź na postulaty mieszkańców Azorów, aby wprowadzić dodatkową linię na południe miasta.

linia nr 501 – będzie kursować po nowej stałej trasie: „Bulwarowa” – … – przystanek „Bronowice SKA” – ul. Balicka – „Bronowice Małe”, z częstotliwością w dni powszednie co 15 min.

Zarząd Transportu Publicznego planuje również uruchomienie nowej linii przyspieszonej – nr 513, na trasie „Krowodrza Górka” – „Miejskie Centrum Opieki” w Prokocimiu. Zapewni ona szybkie i wygodne połączenie kluczowych punktów w mieście, np. połączenie między kilkoma szpitalami oraz połączenie ul. Prądnickiej z Alejami Trzech Wieszczów i południem Krakowa. Dokładny przebieg trasy będzie następujący: „Krowodrza Górka” – ul. Fieldorfa-Nila, Prądnicka, Bratysławska (powrót ul. Pielęgniarek), Prądnicka, Aleje Trzech Wieszczów, Konopnickiej, Kamieńskiego, Wielicka, Kostaneckiego, Jakubowskiego – „Miejskie Centrum Opieki”. Linia kursować będzie w dni powszednie co 15 min. w godzinach szczytu i co 20 min. poza godzinami szczytu. W dni wolne co 20 min. w godzinach 9.00–18.00 oraz co 30 min. w pozostałych godzinach. Na trasie będzie obsługiwać następujące przystanki: „Szpital Jana Pawła II”, „Lekarska”, „Bratysławska”, „Pielęgniarek”, „Szpital Narutowicza”, „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”, „AGH/UR”, „Muzeum Narodowe”, „Jubilat”, „Rondo Grunwaldzkie”, „Rondo Matecznego”, „Bieżanowska”, „Wlotowa”, „Prokocim Szpital”, „Szpital Uniwersytecki / Instytut Pediatrii”. Do obsługi tej linii będzie wykorzystywany tabor przegubowy.

Dzięki skierowaniu bezpośredniej linii do Szpitala Uniwersyteckiego, możliwe będzie „wyprostowanie” linii nr 144. Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu dla mieszkańców Rżąki, ponieważ linia ta będzie kursowała cały czas wzdłuż ul. Wielickiej w dwóch kierunkach, bez konieczności wjazdu w ul. Jakubowskiego. Połączenie osiedla Rżąka ze Szpitalem Uniwersyteckim, będzie możliwe wydłużoną linią nr 125.

Na wakacje ZTP wprowadził zmiany w linii nr 139, która łączyła „Kombinat” z „Mydlikami Wapiennik P+R”. Wtedy też informowano o planowanych nowych połączeniach dla tego rejonów. Dlatego zgodnie z obietnicą (również od września), planowane jest wprowadzenie następujących rozwiązań: wydłużona zostanie linia nr 572 z pętli „Al. Przyjaźni” do „Mydlniki Wapiennik P+R”. Dla pasażerów z Mydlnik łączny takt kursowania linii nr 572 wraz z linią nr 199 w godzinach szczytu wyniesie ok. 7,5 min. Przywrócona zostanie linia nr 132, która będzie kursowała do „Dworca Głównego Zachód” na ul. Ogrodową. Linia ta zapewni dodatkową ofertę dla rejonu ul. Mościckiego. Łączny takt z linią nr 139 od „Kombinatu” wyniesie 7,5 min.

Jarek Strzeboński

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie