Będzie więcej asystentów wielokulturowych w szkołach

Dzięki współpracy Krakowa z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w krakowskich szkołach będzie  więcej asystentów wielokulturowych. Asystenci pomagają odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości dzieciom z zagranicy uczęszczającym do szkół w Krakowie.    

 – O tym, jak kluczowe jest wsparcie asystentów wielokulturowych w procesie edukacyjnym uczniów pochodzących z innych państw, można było przekonać się zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Chociaż asystenci wielokulturowi pracują w szkołach w Krakowie od wielu lat i pochodzą z różnych krajów, to właśnie ostatnie miesiące potwierdziły, jak znacząca jest ich rola – informuje urząd miasta.

Asystent międzykulturowy lub asystentka międzykulturowa to osoba, której zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Krakowie oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Po wybuchu wojny w Ukrainie asystenci pomagali w odnalezienie się w szkolnej rzeczywistości ukraińskim dzieciom.

 – Osoby te są bardzo potrzebnym wsparciem dla uczniów z zagranicy, a zwłaszcza tych, którzy nie znają jeszcze języka polskiego. Wspierają też nauczycieli w komunikacji z najmłodszymi oraz ich rodzicami – to właśnie asystenci wielokulturowi są często pierwszym punktem kontaktowym i miejscem, do którego najchętniej zwracają się oni z pytaniami o edukację dzieci czy funkcjonowanie w nowym miejscu – podkreśla urzad miasta.

 Tylko w pierwszym tygodniu września wydano 60  zgód na zatrudnienie asystentów.  Jak podkreśla magistrat „liczba ta jednak na pewno będzie wzrastać, ponieważ codziennie wpływają wnioski o zatrudnienie kolejnych asystentów, na co Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa będzie wyrażał zgodę”

Dodatkowi asystenci zostaną zatrudnieni dzięki współpracy nawiązanej przez krakowski samorząd z UNICEF-em. Za sprawą dofinansowania przekazanego przez UNICEF co najmniej do końca roku zatrudnieni zostaną asystenci na niemal 90 etatach. Na ten cel UNICEF przeznaczy w najbliższych czterech miesiącach kwotę 1,6 mln zł.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie