Budowa północnej obwodnicy Krakowa – wizyta prezydenta Dudy i ministra Adamczyka

Musisz przeczytać

W sobotę, 8 maja 2021 roku budowę północnej obwodnicy Krakowa wizytowali wspólnie prezydent Andrzej Duda i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – To wielka i oczekiwana inwestycja – stwierdził prezydent Duda.

Prace na budowie drogi ekspresowej S52 – Północnej Obwodnicy Krakowa prowadzone są we wszystkich branżach: drogowej, inżynierskiej i branżowej. Wykonywany jest ciąg główny drogi ekspresowej i drogi dojazdowe. Powstają fundamenty i filary wiaduktów. Trwają prace przy budowie dwóch tuneli, ale także przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją: energetycznej, gazowej i sanitarnej. Układane są światłowody i kontynuowane badania archeologiczne – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualnie prowadzone prace

Widoczne w terenie są filary najdłuższego obiektu, powstającego w ramach budowy S52, czyli mostu nad zbiornikiem Węgrzce, potokiem Sudół Dominikański, dopływem potoku Sódoł Dominikański i ul. Krakowską. Będzie to dwunastoprzęsłowy most o długości ok. 560 m, z 11 przęsłami o przekroju skrzynkowym. Ostatnie, 12. przęsło (nad ul. Krakowską) zostanie wykonane z belek prefabrykowanych, ze względu na konieczność zachowanie skrajni ul. Krakowskiej. – Aktualnie trwa montaż zbrojenia oraz betonowanie ścian wytwórni segmentów tego mostu oraz tymczasowej podpory pomiędzy przyczółkiem a wytwórnią. Kolejne segmenty pomostu po wykonaniu będą nasuwane na podpory – podaje GDDKiA.

Fot. GDDKiA Kraków

Zbrojenia i betonowanie fundamentów i podpór wykonywane są przy wznoszeniu wiaduktów w Zielonkach. Jeden z nich będzie przebiegał nad linią kolejową, drugi nad ul. Parkową, potokiem Bibiczanka. Będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

Trwają też prace przy budowie dwóch tuneli. Tunel w Zielonkach, dł. 653.0 m wykonywany jest metodą odkrywkową (wykopową) analogicznie jak tunel w Batowicach (dł. 496 m) – z tą różnicą, że przeszkodą dla tunelu w Zielonkach jest dodatkowo rzeka Prądnik. Wykonawca chce rozwiązać ten problem za pomocą ścianek szczelnych, które tymczasowo wbije przy rzece, by wykonać niezbędne prace. Aktualnie w Batowicach i Zielonkach betonowane są murki prowadzące tuneli. Wykonywane są także zbrojenia i betonowanie części stropów obydwu tuneli.

Trwa budowa dróg dojazdowych. Stabilizowane jest podłoże i nasypy, powstaje warstwa mrozoochronna. Na ciągu głównym m.in. odcinkowo wzmacniane jest podłoże.

Odkrycia archeologiczne – badania wciąż trwają

Z uwagi na fakt, że budowana S52 przebiega po terenach bogatych w artefakty nadal trwają badania archeologiczne. Wskazane przez konserwatora zabytków do przebadania zostały 22 stanowiska, zajmujące łącznie 73,1 ha.

Do tej pory zakończono badania na 6 z nich. Przebadano 44,8 ha gruntów i odkryto m.in. : osadę obronną z początków neolitu (Kraków Tonie), groby szkieletowe z neolitu i wczesnej epoki brązu (Batowice), cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (Witkowice) osadę z okresu przed rzymskiego i rzymskiego (Węgrzce) z pozostałościami domostw oraz liczne zabytki metalowe celtyckie i rzymskie. W Toniach odnaleziono cmentarz choleryczny z 1873 roku.

Fot. GDDKiA Kraków

Archeolodzy badali też liczne pozostałości umocnień ziemnych związanych z Twierdzą Kraków i działaniami wojennymi prowadzonymi podczas I oraz II wojny światowej, na obszarze Toń (Kraków), Witkowic, dzielnicy Prądnik Czerwony w Krakowie, Węgrzc oraz Dziekanowic.

12,5 km nowej drogi

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km , na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 496 m oraz pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa postanie niewielki obiekt tunelowy o dł. 95 m.

Powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów.

Wybudowane zostaną węzły:
• Modlnica – do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice
• Zielonki – węzeł na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami : Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną przez samorząd wojewódzki Trasą Wolbromską
• Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29 – listopada
• Batowice – w miejscu skrzyżowania S52 i drogi powiatowej 2293K (ul. Karola Wojtyły)

Droga będzie poprowadzona także w wykopach i na nasypach. Wykopane zostanie 1,3 mln metrów sześciennych gruntu, a na nasypy zużyte będzie 800 tys. metrów sześciennych gruntu.

Kraków będzie miał pełną, bezkolizyjną obwodnicę miasta

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z S7 i ten sposób zamknie się IV obwodnica Krakowa. Ciąg obwodnic połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

1 KOMENTARZ

1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca