Budowa tramwaju na Górkę Narodowa droższa o 100 milionów?

100 milionów złotych więcej może kosztować budowa tramwaju na Krowodrze Górkę. Na taka kwotę toczą się mediacje miedzy wykonawcą a miastem. Równolegle prowadzane są negocjacje dotyczące podwyższenia kwoty kontaktu w związku ze zwiększeniem zakresu prac. 

Generalny wykonawca inwestycji, firma Intercor, złożyła wniosek o wszczęcie postepowania mediacyjnego. Chodzi o kwotę ponad 100 milionów złotych, które jak uzasadnia Intercor wynika ze wzrostu kosztów inwestycji

– W Prokuratorii Generalnej toczy się postępowanie mediacyjne związane ze złożonym przez firmę Intercor roszczeniem finansowym na kwotę 100 mln zł. Roszczenie uzasadniane jest niezależnym od wykonawcy wzrostem kosztów wynikających z sytuacji ogólnej – rosnącej inflacji, wojny w Ukrainie i pandemii Covid–19. O wyniku postępowania dowiemy się za kilka tygodni – informuje urząd miasta.

Niedawno ZIM podpisał aneksy zwiększające wynagrodzenie w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych. Chodzi o budowę  połączenia drogowego pomiędzy ulicami Słomczyńskiego a Kuźnicy Kołłątajowskiej. Ten 150 metrowy fragment drogi jest konieczny, żeby można było dokończyć torowisko tramwajowe w kierunku Górki Narodowej.

– Pierwotnie ta inwestycja drogowa miała zostać zrealizowana przez dewelopera w ramach ostatniego etapu dużej inwestycji mieszkaniowej powstającej w tej części Górki Narodowej. Ten etap osiedla jeszcze nie powstał, dlatego aby nie wstrzymywać robót przy budowie linii tramwajowej ustalono, że budową łącznika zajmie się wykonawca inwestycji tramwajowej. W tym celu ZIM podpisał aneks do umowy z firmą Intercor, która pierwotnie zaproponowała kwotę ok. 10 mln zł za ten dodatkowy, nieplanowany wcześniej zakres robót. Po negocjacjach cenowych ustalono kwotę budowy łącznika drogowego wraz z traktem pieszym na kwotę blisko 5 mln zł – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich odpowiedzialny za inwestycje.

ZIM prowadzi też negocjacje finansowe z wykonawcą dotyczące zwiększenia kwoty kontraktu z uwagi na konieczność remediacji terenu pod pętlę tramwajową na Górce Narodowej oraz przeprojektowania i budowy parkingu P+R nad planowaną pętlą. „W tym przypadku rozmowy są zaawansowane” podkreśla ZIM

Aktualna wartość kontaktu z firmą Intercor  wynosi 402,6 mln zł.  Zgodnie z planem do zakończenia realizacji zadania pozostał rok. Na koniec sierpnia finansowanie inwestycji wyniosło 269,5 mln zł.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to ok. 184 mln zł.

Wnioski o waloryzacje kontraktów i ich podwyższenie to coraz większy problem dla budżetu Krakowa. Potwierdził to Jacek Majchrowski – Wykonawcy składają wnioski o zmian wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji inwestycji, na co składają się problemy z dostępnością materiałów budowlanych, wzrost ich cen oraz wysokie koszty usług i robot budowlanych  – powiedział prezydent i dodał, że „wysokość roszczeń wacha się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do ponad 100 milionów złotych”

Jak zapewnia prezydent wszystkie wnioski wykonawców są szczegółowo analizowane.

Wykonawcy domagają się od miasta kilkuset milionów złotych

 

Jak wylicza urząd miasta największe zaawansowanie robót zanotowano w przypadku robót związanych z budową i przebudową infrastruktury podziemnej i naziemnej. W tym przypadku zrealizowano już 93 proc. przewidzianego zakresu.

– Duże zaawansowanie – 79 proc. – widać też w przypadku budowy obiektów inżynierskich. W 98 proc. wykonano przepust nad Bibiczanką, w 20 proc. zaangażowana jest budowa wiaduktu w linii kolejowej nr 95. W przypadku tego elementu infrastruktury roboty wystartowały w drugiej połowie czerwca br. Konieczna do tego było uzyskanie zgody na zamknięcie infrastruktury kolejowej – podkreśla urząd miasta.

Na półmetku są roboty drogowe i torowe. W przypadku nowych jezdni wykonano ok. 61 proc. W całości rozebrano stare torowiska na odcinku od skrzyżowania ul. Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego do pętli Krowodrza Górka. Z kolei budowa nowej infrastruktury torowej, a więc torowiska, elementów trakcji oraz podstacji trakcyjnych wykonana jest w ok. 25 proc.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie