Bulwary wiślane – krakowanie za zmianami, ale mają też swoje propozycje

Bulwary wiślane przejdą w najbliższym czasie gruntowną zmianę. W trakcie konsultacji nad planami zagospodarowania brzegów Wisły w centrum Krakowa krakowianie zgłaszali swoje pomysły. Większość poparła rewitalizację bulwarów.

Urząd Miasta opublikował raport z konsultacji dotyczących rewitalizacji bulwarów wiślanych. „Projekt koncepcyjny zagospodarowania I. etapu Bulwarów Wiślanych w Krakowie uwzględniający uwagi uczestników konsultacji wraz z przedmiotowym raportem zostanie przekazany w celu zaopiniowania do stosownych służb. Po uchwaleniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bulwary Wisły II i uzyskaniu niezbędnych, pozytywnych opinii odpowiednich służb do projektu koncepcyjnego, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przystąpi do sporządzenia projektu budowlanego” – czytamy w komunikacie o podsumowaniu konsultacji.

Tak się zmienią bulwary wiślane w Krakowie

Zdjęcie 1 z 26

Większość uczestników tych konsultacji poparła ideę rewitalizacji bulwarów. Zgłoszono kilka opinii, które wskazują na negatywne stanowisko wobec zaprezentowanego projektu koncepcyjnego.

Najczęstsze uwagi mieszkańców wobec przedstawionej koncepcji dotyczyły poszerzenia drogi dla rowerów do szerokości minimum 3 metrów.

Pojawiły się także uwagi:

 • dotyczące odpowiedniego oznakowania tras rowerowych i pieszych (SIM, oznakowanie poziome i pionowe),
  materiałów wykończeniowych nawierzchni, wskazania miejsc pod instalacje artystyczne oraz plenerowe galerie,
 • likwidacji miejsc parkingowych,
 • rozwiązań połączeń komunikacyjnych DDR, z zaakcentowaniem przebiegu „Honorowego Południka Krakowskiego”,
  ujednolicenia mebli miejskich dedykowanych przedmiotowej przestrzeni,
 • udostępnienia oraz nadania funkcji pomieszczeniom znajdującym się w murach oporowych bulwarów (wnęki),
 • wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w bliskim sąsiedztwie z brzegiem rzeki,
 • utworzenia połączenia komunikacyjnego w formie schodów z bulwarów na Most Kotlarski łączących go z Bulwarem Kurlandzkim po stronie Grzegórzek oraz z Bulwarem Podolskim po stronie Zabłocia,
 • wskazania miejsc pod mobilne punkty kawiarniane,
 • wprowadzenia dodatkowych toalet publicznych oraz punktów serwisowych dla rowerów i stojaków rowerowych,
 • dostosowania przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez budowę windy, wykonania gładkich najazdów,
 • umowy dzierżawy pali cumowniczych dla barek,
 • wprowadzenia dodatkowych nasadzeń w postaci drzew,
 • wprowadzenia dodatkowej infrastruktury sportowej.

Pełny raport z konsultacji:

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie