Czy radni cofną zmiany wprowadzone na ulicach Krakowa?

Musisz przeczytać

Myśleliście, że zmiany w organizacji ruchu wprowadzone w centrum Krakowa w ramach Krakowskiej Tarczy dla Mobilności są już nieodwracalne? Wszystko wskazuje jednak na to, że powstanie specjalna komisja, której zadaniem będzie opracowanie nowej uchwały zmieniającej „dotychczasową politykę transportową miasta” i cofającej „szkodliwe zmiany na ulicach Krakowa”.

Rada Miasta Krakowa na środowej sesji przyjęła petycję jednego z mieszkańców, który domaga się zmiany polityki transportowej miasta. To ogólne stwierdzenie odnosi się tak naprawdę do zmian w organizacji ruchu na ulicach, wprowadzonych w ramach Krakowskiej Tarczy dla Mobilności. To one, zwłaszcza zawężenia na niektórych arteriach komunikacyjnych, kilka miesięcy temu budziły ogromne kontrowersje i dyskusje. Skarżący uznał, że miasto wybiórczo realizuje elementy polityki transportowej – wprowadzane są np. ograniczenia w ruchu, choć nie wybudowano parkingów.

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków RMK uznała, że skarga jest zasadna. I przedstawiła projekt uchwały, na mocy której ma powstać specjalna komisja. Jej zadaniem będzie przeanalizowanie dotychczasowej polityki transportowej miasta. Ale nie tylko – komisja ma doprowadzić do cofnięcia zmian organizacji ruchu wprowadzonych już na ulicach.

Co ciekawe, poparcie dla tej uchwały dzieli radnych popierających prezydenta. Za komisją jest nie tylko PiS, ale np. przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec z Koalicji Obywatelskiej i szef klubu KO Andrzej Hawranek. Przeciwko są niektórzy radni Przyjaznego Krakowa i klubu KO.

Ostatecznie większość radnych uznała petycję za zasadną – za było 26 głosów, 8 przeciw, 5 wstrzymujących. Na następnej sesji radni chą uzyskać informację od prezydenta o realizacji polityki transportowej. I wróci dyskusja o konieczności i zasadności ograniczania ruchu w centrum miasta.

Jak informuje magistrat, w ramach badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2020 r., oceniona została Krakowska Tarcza dla Mobilności. Chodzi o wdrożenie rozwiązań mających „na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu rowerowego, m.in. w postaci drogi dla rowerów na ul. Grzegórzeckiej i na moście Grunwaldzkim”. – Wprowadzone rozwiązania zostały ocenione jako potrzebne przez 41,8 proc. badanych, zaś jedna piąta (22,5 proc.) uznała je za niepotrzebne. Pozostałe osoby biorące udział w badaniu nie miały zdania w tym zakresie lub w ich opinii zmiany nie były negatywne – wyliczają urzędnicy. Do końca II kwartału 2021 r. miasto planuje dokonać oceny rozwoju systemu transportowego Krakowa z zapisami polityki transportowej i oceny realizacji jej celów oraz przedstawić raport w tej sprawie Radzie Miasta Krakowa.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca