Dom Jalu Kurka uratowany. Zostanie odtworzony w innym miejscu

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka niesie wyzwania nie tylko związane z wykopami, betonowaniem i asfaltem. Nietypowym zadaniem w ramach tej inwestycji drogowej jest odtworzenie domu poety i prozaika Jalu Kurka w Naprawie. Już wiadomo, gdzie stanie ten budynek.

Jak informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zakończyła się rozbiórka drewnianego domu poety i prozaika Jalu Kurka w Naprawie. – Wszystkie elementy zostaną zakonserwowane i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dom zostanie odtworzony na działce wskazanej przez Wójta Gminy Jordanów, na podstawie porozumienia zawartego z GDDKiA. Koszty związane z rozebraniem i odtworzeniem budynku ponosi GDDKiA – podaje Iwona Mikrut.

Jeszcze miesiąc temu dom Jalu Kurka stał w Naprawie, nieopodal wlotu do portalu północnego tunelu (co pokazują zdjęcia). W tym miejscu stała kiedyś chałupa matki pisarza. Pod koniec lat 50. XX wieku Jalu Kurek wraz z żoną wybudowali tu drewniany dom w stylu zakopiańskim. Jedną z najsłynniejszych powieści pisarza jest „Grypa szaleje w Naprawie”.

Dom Jalu Kurka w Naprawie

Zdjęcie 2 z 3

Fot. udostępnione przez GDDKiA Kraków

Przed rozpoczęciem budowy S7 Lubień – Rabka Zdrój dom został wykupiony przez GDDKiA. – Ma wartość kulturową, więc naturalną decyzją była taka, że warto go zachować. By tak się stało, GDDKiA podpisała z Wójtem Gminy Jordanów porozumienie oraz umowę darowizny. Na podstawie tych dokumentów GDDKiA przeniesie i odtworzy dom poety w innym miejscu, ale na terenie tej samej miejscowości – tłumaczy Iwona Mikrut.

Miejsce wskazał samorząd. Dom jest już w częściach zdeponowany w magazynie. – Jego przyszłość zacznie się w innym miejscu – zapewnia przedstawicielka GDDKiA.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie