Drogowcy deklarują, że są gotowi na zimę

Musisz przeczytać

Już od połowy października miejskie służby są w pełnej gotowości do walki z zimą. Sprawdzono sprzęt, przetestowano komunikację interwencyjną, skontrolowano wykonawców – zapewnia Urząd Miasta Krakowa. Także Urząd Wojewódzki deklaruje, że przed zimą służby są „gotowe do intensywnych i ponadstandardowych działań”.

Zima na ulicach Krakowa
Do zimowego utrzymania dróg i chodników gotowe są 265 jednostki – o 13 więcej, niż rok wcześniej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach, zgromadzono 17 950 ton soli, 3 270 ton piasku, 500 ton chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków.
Pracę wznowił miejski komitet koordynacyjny do spraw zimy. Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich spółek i jednostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo monitorują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic w mieście, a każdy pojazd biorący udział w akcji „Zima”, jest wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic.
Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

W sezonie zimowym 2021/2022 stałym zimowym utrzymaniem objętych zostało w Krakowie:
• 1387 km dróg, w tym: 678 km dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i gminnych, po których prowadzona jest komunikacja miejska, ważnych w lokalnym układzie komunikacyjnym
• 709 km pozostałych dróg gminnych i wewnętrznych
• 681 km chodników wraz ze schodami, przejściami podziemnymi, ciągów pieszo-rowerowych
• 141 km dróg rowerowych
• 1736 przystanków komunikacji miejskiej
• 856 tys. m kw. utwardzonych nawierzchni terenów wewnątrz-osiedlowych
• 70 tys. m kw. chodników w Strefie Płatnego Parkowania

Przydatne numery telefonów i adresy mailowe:
MPO – całodobowy numer telefonu: 12 646 23 61
interwencje24h@mpo.krakow.pl
Wodociągi – całodobowe telefony: 994; 12 424 23 03; 12 422 92 05; 800 130 060
na bieżąco aktualizowana strona internetowa: wodociagi.krakow.pl
MPK – całodobowe numery telefonów: 19 150; 12 254 13 00
MPEC – całodobowe telefony: 993; 12 644 18 72
na bieżąco aktualizowana strona internetowa: mpec.krakow.pl
Straż Miejska – telefon alarmowy: 986
ZDMK – całodobowy telefon: 12 616 75 55
ZZM – 12 201 02 42

Zima na drogach w Małopolsce
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się
12 listopada 2021 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie. Zarządcy dróg potwierdzają przygotowanie sprzętowe, jak i osobowe do wzmożonych działań związanych z warunkami zimowymi.
Zarządca dróg krajowych potwierdza, że w pełnej gotowości od 1 listopada znajduje się 205 jednostek sprzętu, w tym 149 posypywarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 unimog, 44 jednostki do odśnieżania chodników. Dodatkowo do załadunku materiałów do zwalczania śliskości wykorzystywanych jest 37 ładowarek. Na odcinkach najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu w terminie do 30 listopada zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne. Obejmują one odcinki dróg o łącznej długości 14,8 km.
Istotnym elementem zapewnienia zimowego utrzymania dróg krajowych jest system monitoringu meteorologicznego w postaci zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych województwa małopolskiego m.in. 63 stacji meteorologicznych i 134 punktów kamerowych.
Przypominamy, że każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej GDDKiA sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać. Umożliwiają to zlokalizowane w ciągach dróg krajowych kamery oraz stacje meteorologiczne. Dostęp do tych informacji można uzyskać poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gddkia w zakładce „Serwis mapowy GDDKiA”.

Zapewnione jest również zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Łączna liczba przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich sprzętu wynosi: 115 sztuk (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników). Zgromadzono przy tym 24,7 tys. ton materiałów, takich jak sól drogowa, materiał uszorstniający, solanka.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca