Dziś pierwszy stopień zanieczyszczenia powietrza! Co to oznacza?

Dziś obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza – informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. To oznacza lepsze warunki niż wczoraj, ale sytuacja dalej jest trudna.

Przede wszystkim należy pamiętać, że dziś komunikacja miejska nie jest darmowa. Jeśli chcemy jeździć tramwajami lub autobusami, to musimy kupić bilet. Mimo to zachęca się mieszkańców do korzystania z MPK, by ograniczyć wydzielanie spalin z pojazdów prywatnych.

– W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym. Z kolei jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń – informują urzędnicy.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Najnowsze

Co w Krakowie