„Elki” utrudniają dojazd do pracy w czasie porannego szczytu?

Kierowcy narzekają na samochody nauki jazdy, które ich zdaniem blokują ulice Krakowa w godzinach porannych. Chodzi zwłaszcza o okolice dwóch Małopolski Ośrodków Ruchu Drogowego: przy ul. Balickiej oraz Nowohuckiej.  W tych rejonach Krakowa pojawia się wyjątkowo dużo „elek”.  Powód jest prosty – w rejon MORD-ów zjeżdżają się kursanci, którzy nie tylko uczą się tras egzaminacyjnych, ale też dopiero uczą się jeździć. 

Problem z nadmiernym nasyceniem samochodami w okolicach  MORD-ów widać w ostatnich tygodniach. Po zakończeniu okresu zimowego, dużo przyszłych kierowców postawiło rozpocząć kurs. Aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu, odbywają lekcje po potencjalnych trasach egzaminacyjnych. To powoduje dużą ilość „elek” w okolicy ulic Balickiej i Nowohuckiej, gdzie mieszczą się krakowskie ośrodki egzaminacyjne na prawo jazdy.  Teraz każdego dnia, także w weekendy, w tych rejonach Krakowa, krąży wiele samochodów szkół nauki jazdy, nieraz stojąc w korkach po 3-4 jeden za drugim. To powoduje zdenerwowanie u kierowców, którzy nie mogą dojechać na czas do pracy 

 – Ulice Krakowa rano  i tak są już  wystarczająco zakorkowane, a pojazdy służące do nauki jazdy tylko potęgują ten efekt – pisze nasz czytelnik i proponuje, aby „elki” miały zakaz poruszania się po Krakowie w godzinach porannego szczytu oraz powrotu do pracy – Zakaz mógłby obowiązywać w godzinach 7.30-8.30 oraz 15.00-16.00 – proponuje. 

Czy taki zakaz mógłby pojawić się w Krakowie? Jest to mało prawdopodobne. Zgodnie z zasadami przeprowadzania praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy trasę egzaminacyjną należy tak dobrać, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu. To oznacza, że szkolenie lub państwowy egzamin na prawo jazdy nie mogą odbywać się w przypadkowych miejscach, ale w określonych przez ustawodawcę. Celem szkoleń jest sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na drogach, które stanowią codzienne szlaki komunikacyjne wśród kierowców. Czyli przekładając język urzędowy na potoczny – krakowskie ulice w godzinach porannego szczytu idealnie nadają się do nauki jazdy. 

Dodatkowo w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie występuje znak drogowy o treści „Zakaz wjazdu dla kierowców poruszających się pojazdami nauki jazdy”. Ustawa o drogach publicznych wyraźnie wskazuje, że z dróg publicznych może korzystać każdy na równych prawach, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach
szczególnych.

(JS)

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie