Jak oszukujemy ZUS? Jeden biegał, drugi grał w piłkę, a trzeci robił prawo jazdy…

fot. Pixabay
  • Pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego uczestniczył w kursie prawa jazdy. W czasie gdy jechał z instruktorem nauki jazdy, zauważył go członek zarządu firmy, w której pracował. 
  • Pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego brał udział w zawodach biegowych. Listę zawodników maratonu wraz ze zdjęciami chorego z imprezy dostarczył do ZUS jego pracodawca.
  • Pan ze schorzeniem kręgosłupa brał udział w zawodach Biznes Ligii. Tłumaczył, że ćwiczenia fizyczne pomagają mu w rehabilitacji.

Co łączy tych mężczyzn? Wszyscy oni byli wtedy na… zwolnieniach lekarskich! Zasiłki zostały im cofnięte.

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim może odwiedzić cię  kontroler z ZUS bądź dostaniesz zaproszenie na badanie do lekarza orzecznika. Kontroler sprawdza, w jaki sposób wykorzystujesz czas zwolnienia, natomiast lekarz orzecznik kontroluje, czy Twoje zwolnienie jest  zasadne.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek prowadzić kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Kontrole wykazują  czy prawidłowo chorzy  korzystają z chorobowego, czy też nie wykorzystują tego okresu na dorabianie do pensji,  wycieczki, remonty mieszkań lub prace w gospodarstwie – mówi nam Anna Szaniawska z krakowskiego ZUS-u.

Wyniki kontroli w krakowskim ZUS

W III kwartale 2018 r. krakowski ZUS skontrolował ponad 1 tys. osób. W 144 przypadkach wydano decyzję pozbawiającą prawa do zasiłku. Kwota cofniętych zasiłków z tytułu niewłaściwego wykorzystania zwolnień lekarskich wyniosła 406,6 tys. złotych. Łącznie od początku roku ZUS w Krakowie skontrolował prawie 5,7 tys. osób, z czego 648 pozbawiono prawa do  zasiłku w wyniku niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Kwota cofniętych zasiłków z tego tytułu ponad 1 mln złotych.

– Po kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, w III kwartale 2018 r. w krakowskim ZUS wydano 2,4 tysiąca orzeczeń z czego 42 badane osoby uznano za zdolne do pracy. Kwota cofniętych zasiłków chorobowych z tego tytułu wyniosła 12,8 tys. złotych. Łącznie od początku roku wydano 6,35 tys. orzeczeń z czego 139 badanych osoby uznano za zdolne do pracy, kwota cofniętych zasiłków – 46,7 tys. złotych – wylicza Szaniawska.

Dane ogólnopolskie

W wyniku kontroli ZUS może obniżyć podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w III kwartale 2018  r. w skali całego kraju obniżono  wypłaty  o  ponad 38 mln tys. zł, a dotyczyło to 37,1 tys. osób. Natomiast w okresie I-IX 2018  r. obniżono  wypłaty o 121,5 mln zł (128 tys. osób).

– Do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co stało się 1 grudnia 2018 r., Zakład miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczyli zwolnienia do pracodawcy lub ZUS. Świadczenie było obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W całym kraju ZUS obniżył z tego tytułu świadczenie chorobowe na kwotę blisko o  794,1  tys. zł ( 11,3 tys. osób), a w okresie I-IX  2018 r. o  prawie 2,9 mln zł (43,5 tys. osób) – dodaje Szaniawska.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w III kwartale 2018 r. wyniosła 48,3 mln zł, a w okresie I-IX  2018 r. –  146,5 mln zł.

Zobacz także