Jak starać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Poszkodowany w zdarzeniu drogowym, które spowodował kierowca samochodu czy innego pojazdu mechanicznego ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Pojęcia te używane są często zamiennie, co jest błędem. Czym się różnią? Jak uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy? Kiedy w ogóle można je dostać? Czy do jego otrzymania potrzebny jest wzór wniosku? Jaka może być wysokość zadośćuczynienia?

Kiedy należy się zadośćuczynienie i czym różni się od odszkodowania?

Zdecydowanie najczęściej w przypadku szkód komunikacyjnych mamy do czynienia z odszkodowaniem, które stanowi rekompensatę szkody majątkowej. Załóżmy, że doszło do wypadku. Poszkodowany może wnioskować do ubezpieczyciela o odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego z jego OC (więcej o tym ubezpieczeniu: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/) z tytułu szkód w pojeździe, przedmiotów zniszczonych w wyniku zdarzenia (np. smartfona), kosztów pojazdu zastępczego czy holowania.

W ramach odszkodowania powinny być pokryte szkody rzeczywiste i utracone korzyści. Przykładem tych ostatnich jest np. to, że w następstwie wypadku drogowego pokrzywdzony przebywa na zwolnieniu lekarskim i w wyniku tego uzyskuje niższe wynagrodzenie. To poszkodowany decyduje o tym, jak zostanie np. naprawiona szkoda w pojeździe. Może wybrać przywrócenie samochodowi stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. W takich przypadkach warto wziąć również pod uwagę likwidację szkody z naszego autocasco (AC), o ile posiadamy takie ubezpieczenie samochodu. Efektem tego może być szybsza naprawa auta. Szkodę może naprawić nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, które następnie ma prawo wystąpić z regresem do ubezpieczyciela sprawcy.

W uzasadnionych przypadkach poszkodowany może się również ubiegać o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku, które jest nakierowane na rekompensatę szkody niemajątkowej. Kiedy można się o nie starać? Otóż zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego może przysługiwać z tytułu cierpień fizycznych lub psychicznych, które wynikają ze zdarzenia, w którym uczestniczył pokrzywdzony. Kwestia zadośćuczynienia jest uregulowana w art. 445 i 448 Kodeksu cywilnego. Celem zadośćuczynienia jest łagodzenie skutków zdarzenia, a przybiera ono postać pieniężną. Jak je uzyskać?

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Żeby otrzymać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po wypadku samochodowym, najpierw należy zgłosić szkodę osobową do ubezpieczyciela sprawcy. Najlepiej wybrać formę pisemną. Jeśli winowajca spowodował szkodę nieubezpieczonym pojazdem, wówczas świadczenia wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W takim przypadku można zgłosić szkodę do dowolnego ubezpieczyciela, który dokumentację sprawy docelowo przekaże do UFG. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. informacje o doznanych obrażeniach, miejscu zdarzenia i okolicznościach czy dolegliwościach powypadkowych. To jednak nie wystarczy, żeby otrzymać zadośćuczynienie po wypadku samochodowym. Konieczne jest również złożenie odpowiedniego wniosku, w którym uzasadnimy nasze roszczenie. Dopiero na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe oceni, czy należy nam się zadośćuczynienie po wypadku. Co powinno się znaleźć w takim wniosku?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy – wzór

Żeby ubezpieczyciel mógł wypłacić nam zadośćuczynienie, musi mieć do tego podstawy, co oznacza, że w skierowanym do niego piśmie powinny widnieć niezbędne informacje. W sieci dostępne są wzory wniosku o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Taki dokument można jednak przygotować samodzielnie. Ważne, żeby zawierał on takie dane jak:

  • nazwa wnioskodawcy, czyli poszkodowanego,
  • nazwa ubezpieczyciela i numer polisy sprawcy zdarzenia,
  • numer sprawy, której dotyczy roszczenie,
  • wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy,
  • uzasadnienie roszczenia – należy opisać, dlaczego wnioskujemy o zadośćuczynienie, na czym polegają cierpienia psychiczne czy negatywne odczucia,
  • podpis poszkodowanego.

W przypadku zadośćuczynienia każda sprawa ma charakter indywidualny.

Zobacz także