Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski zostali właścicielami Wisły Kraków! Jest też nowy prezes klubu

Wisła Kraków ma nowego właściciela. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pakiet kontrolny akcji przejęli Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdzyński i Jarosław Królewski. Nowym prezesem klubu został Dawid Błaszczykowski, brat Jakuba Błaszczykowskiego.

Komunikat o zmianie właściciela pojawił się na stronie internetowej Wisły Kraków. „W związku z faktem przejęcia klubu, zdecydowano o obsadzeniu pozycji prezesa klubu Wisła Kraków SA, które do tej pory pozostawało wolne. Do objęcia funkcji prezesa został delegowany przez Radę Nadzorczą Dawid Błaszczykowski. Dotychczas pełniący obowiązki prezesa piłkarskiej spółki Piotr Obidziński pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań” – można przeczytać w tym komunikacie.

W komunikacie przypomniano, że 31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów „zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków”. Porozumienie to obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych. Nowi właściciele dokonali zwolnienia hipoteki, będącej zabezpieczeniem pożyczki.

Klub informuje także, że w 2019 roku klub Wisła Kraków SA wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych. Przychody wzrosły do 34 980 000 zł w 2019 roku w porównaniu z 26 532 000 zł w roku 2018. W 2019 roku wypracowano ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych.

Więćej na https://wisla.krakow.pl/

GS

Wisła Kraków zmienia właściciela. Klub mają przejąć Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński i Jarosław Królewski

Najnowsze

Co w Krakowie