Klub rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy otwarty (ZDJĘCIA)

Klub rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy to miejsce integrujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu i mowy, ich rodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzież słyszącą rodzeństwa bądź rodziców niesłyszących.  Klub znajduje się przy ul. Szlak 10 w Krakowie.

Klub prowadzi  Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski. – Oferta klubu obejmuje: rewalidację (rozumianą jako wsparcie w rozwoju podopiecznych z niepełnosprawnościami), rehabilitację, edukację (w tym pomoc w odrabianiu zadań), kulturę (kino, teatr, koncerty, muzea, wystawy, itp.), podnoszenie sprawności w zakresie samoobsługi i czynności codziennych, rozwijanie zainteresowań i integrację – informuje krakowski magistrat. 

Do realizacji zadań została zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczno-psychologiczna oraz opiekunowie mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu i mowy oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kadra wywodzi się ze Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG działającej przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie. Wsparciem będą również wolontariusze – przede wszystkim studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

− Powołanie klubu jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie związane z organizacją na terenie naszego miasta miejsca, które zapewni wieloaspektowe wsparcie rodzicom i opiekunom dzieci z niepełnosprawnością słuchu i mowy. To miejsce, które łączy rehabilitację, rewalidację, edukację, kulturę, sport, turystykę oraz – co ogromnie ważne – integrację. To jednocześnie miejsce, w którym będą prowadzone zajęcia rozwijające różne umiejętności przydatne w życiu. Cieszę się, że powstała ta pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń, gdzie w przyjaznej atmosferze zostały stworzone warunki do wspierania i rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu i mowy – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który 6 lutego wziął udział w oficjalnym otwarciu placówki.

Z oferty klubu mogą korzystać mieszkający na terenie Krakowa rodzice z dziećmi (w wieku 0–24 lata) z wadą słuchu i mowy oraz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy uczęszczające do krakowskich szkół integracyjnych, a także słyszące dzieci i młodzież rodziców g/Głuchych oraz rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami.

Klub jest otwarty pięć godzin dziennie we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku, dwa razy w godzinach dopołudniowych i trzy razy w godzinach popołudniowych). Niektóre elementy programu, takie jak spotkania integracyjne czy wycieczki będą obywać się w wybrane soboty – tak, by mogły z nich skorzystać również osoby, które na co dzień pracują w godzinach otwarcia klubu. Z szacunków wynika, że z oferty klubu będzie korzystać ok. 100 beneficjentów miesięcznie.

Siedzibą klubu jest wynajęty lokal przy ul. Szlak 10. To dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i charakteru funkcjonowania klubu, a także pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń o powierzchni ok. 83 m2. Działalność klubu jest prowadzona w ramach zadania zleconego przez miasto. Do 31 grudnia 2025 roku Kraków przeznaczy na ten cel 670 000 zł.

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Patrycja Bliska

Kraków to wciąż miasto kultury? Te liczby robią wrażenie

 

Najnowsze

Co w Krakowie