Kolejne zwężone ulice w centrum miasta. Tym razem głównie z myślą o pieszych

Musisz przeczytać

Jeszcze w czerwcu zwężone zostaną jezdnie ulic w rejonie skrzyżowania koło Filharmonii Krakowskiej. Znikną wydzielone pasy do lewo i prawoskrętów. To kolejne ograniczenia dla kierowców w centrum miasta, ale tym razem nie chodzi o pasy dla rowerów, a o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

„W najbliższych dniach, w rejonie skrzyżowania ulic Straszewskiego, Zwierzynieckiej i Franciszkańskiej wprowadzone zostaną zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz uporządkowania obowiązującej organizacji ruchu” – informuj e magistrat. Jak podkreślają urzędnicy, nowe rozwiązania były „współtworzone z Radą Dzielnicy I Stare Miasto” i są odpowiedzią na wnioski o „poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu”.

O co konkretnie chodzi. Na skrzyżowaniu koło Filharmonii Krakowskiej znikną wydzielone pasy lewo i prawoskrętów. Zamiast nich pojawią się wydzielone miejsca postojowe typu „kiss and ride”, które ułatwią szybką przesiadkę pasażerów pojazdu na inny rodzaj transportu, bądź podwiezienie osób np. do Filharmonii Krakowskiej. Na tych miejscach samochód może zatrzymać się na co najwyżej 3 minuty.

Poprawione zostaną także przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu. „Istniejące przejścia dla pieszych wyposażone zostaną w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. wyspy azylu. Dzięki temu skróci się czas przebywania pieszego na jezdni, poprzez zmniejszenie liczby pasów, jaką musi przekraczać. Wprowadzone zmiany są tym bardziej istotne, że z tych przejść w dużej mierze korzystają dzieci, uczęszczające do pobliskiej szkoły podstawowej. Wdrożenie tego rozwiązania jest także ważne w odniesieniu do zmian w przepisach, które weszły w życie 1 czerwca. W jego ramach piesi zyskali pierwszeństwo już podczas zbliżania się do przejścia” – tłumaczą urzędnicy.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

6 KOMENTARZE

6 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca