Koniec z patodeweloperką w Krakowie? Rząd zapowiada, że balkony zapewnią prywatność

– Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli – zapowiada minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego resort przedstawił rozwiązania, które mają zapobiegać „patodeweloperce”. Proponowane zmiany dotyczą nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będą także zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pojęcie „patodeweloperki” weszło już do powszechnego użycia. To mieszkania, w których jest np. ciemno, a z balkonów sąsiedzi zaglądają sobie do talerza. To też place zabaw składające się z jednej huśtawki. Chcemy temu przeciwdziałać, ale w rozsądny sposób. Widzimy, jakie sposoby stosują niektórzy deweloperzy, by maksymalizować swój zysk kosztem jakości życia mieszkańców. Przygotowaliśmy przepisy, które mają zapobiegać takim praktykom – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli – zapowiada szef resortu rozwoju. Poniżej zmiany zapowiedziane przez ministra Budę.

1)Większe odległości między blokami
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek na działce należy sytuować, uwzględniając łącznie wymagania w zakresie: minimalnej odległości budynku od granicy działki, przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych. Przy skorzystaniu z wyjątków przewidzianych w przepisach lub zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zamiennych, można ją zmniejszyć. Co w przypadku niezabudowanej działki sąsiedniej może w przyszłości powodować ograniczenia w zabudowie i konieczność zachowania większych odległości od granicy działki.
Rozwiązanie: Zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów.

2) Balkony zapewniające prywatność
Pojawia się coraz więcej budynków z dużą liczbą balkonów, które umieszczone są na jednej płycie balkonowej, a oddzielone są np. ażurowymi niskimi ściankami, oraz takich, które są bardzo blisko siebie. Podobnie jest z loggiami.
Rozwiązanie: Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.

3) Mieszkanie to nie lokal użytkowy
Zdarzają się przypadki, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako np. lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak mieszkania.
Rozwiązanie: Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra).

4) Większe nasłonecznienie
Minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3h w dniach równonocy w godzinach 7-17.
Rozwiązanie: Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej).

5) Komfortowe place zabaw
Pojawiają się place zabaw, które składają się np. tylko z piaskownicy albo jednej huśtawki. Często znajdują się też w nieatrakcyjnej części osiedla.
Rozwiązanie: Trwają prace nad uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni i wyposażenia.

6) Ograniczenie „betonozy”
Powstaje coraz więcej miejsc – publicznych placów czy skwerów, które są otoczone chodnikami, betonowymi doniczkami, w których sadzone są krzewy, drzewa.
Rozwiązanie: Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego.

7) Racjonalne grodzenie
Zdarzają się przypadki grodzenia budynków znajdujących się obok siebie, co znacznie wydłuża drogę osobom w nich zamieszkujących.
Rozwiązanie: Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1) Bardziej ciche mieszkania i domy
Zdarzają się przypadki, że nowe budynki mają gorszą izolacją akustyczną niż wymagana.
Rozwiązanie: Wymóg przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku.

2) Niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy
Na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane balkony nie są wliczane do powierzchni zabudowy. Jednak zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego jest różnie, czasem są wliczane, czasem nie.
Rozwiązanie: Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów o planowaniu do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.

Poniżej wyniki plebiscytu ,,ArchiBubel”, zorganizowanego blisko rok temu przez Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! W głosowaniu na najgorsze przykłady patodeweloperki w naszym mieście oddano ponad 18 tys. głosów. 

ARCHIBUBEL - WYNIKI GŁOSOWANIA

Zdjęcie 1 z 13

"Postanowiliśmy trochę z przymrużeniem oka zaprezentować nominowane budynki. Uznaliśmy, że tylko przy pomocy sarkazmu można pokazać absurdalność rzeczywistości panującej na rynku budowalnym. Dlatego nadaliśmy budynkom nazwy i przygotowaliśmy alternatywne opisy, które mają być drwiną z wysiłków copiraterów służących pokazaniu rzekomych zalet potworków architektonicznych - tak organizatorzy opisują swoje propozycje nominacji. W kolejnych zdjęciach wyniki głosowania...

(red)

5 KOMENTARZE

Subscribe
Powiadom o
5 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie