Darmowa komunikacja miejska z powodu smogu do likwidacji?

W obliczu rosnącego problemu smogu, Kraków wprowadził praktykę bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniach o najgorszej jakości powietrza. Jednakże, jak podają urzędnicy, to rozwiązanie nie tylko nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ale generuje także znaczne straty finansowe dla miasta – około 600 tysięcy złotych dziennie.

Obecnie w Krakowie bezpłatna komunikacja jest wprowadzana na jedną dobę, w godzinach 00.00-24.00, jeżeli równocześnie spełnione zostały dwa warunki – w dwóch dowolnych ośmiogodzinnych przedziałach stężenie pyłów PM10 przekroczy 100 μg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc. oraz 150 μg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. Takich dni z roku na rok jest coraz mniej. W bieżącym roku, darmową komunikację miejską z powodu niebezpiecznego poziomu smogu uruchomiono jedynie dwa razy – 10 i 11 stycznia. Od momentu wprowadzenia tej praktyki, czyli przez ostatnie 9 lat, uzbierało się zaledwie 35 dni z darmowym transportem publicznym.

Rośnie za to wysokość potencjalnych utraconych przychodów ze sprzedaży biletów w takim dniu. Urząd Miasta Krakowa szacuje, że jest to ok. 600 tys. zł. W roku 2024r. były już dwa takie dni z bezpłatną komunikacją, co oznacza szacunkowo ok. 1,2 mln zł utraconych przychodów

 – Jednocześnie UMK nie posiada żadnych danych potwierdzających, że w taki dzień liczba pasażerów komunikacji miejskiej jest większa. Ciężko także potwierdzić w jakikolwiek sposób tezę, że mniej jest wtedy samochodów na drogach. W tej sytuacji wydaje się, że obecnie to rozwiązanie ma przede wszystkim walor edukacyjny, przypominający z jednej strony, że problem smogu nadal istnieje i jeszcze nie pokonaliśmy go do końca, z drugiej informujący żeby w konkretnym dniu np. ograniczyć sport na zewnątrz – mówi radny miejski Łukasz Sęk.

Proponuje rozwiązanie. Jego zdaniem w Krakowie powinny odbyć się konsultacje społeczne czy nadal w dni z przekroczonymi normami powietrza, w mieście powinna funkcjonować bezpłatna komunikacja miejska. – Zasadne jest podjęcie rozmów z mieszkańcami, ekspertami i organizacjami pozarządowymi o tym, czy takie rozwiązanie powinno dalej w Krakowie obowiązywać – podkreśla radny Sęk. 

W tej sprawie złożył do Prezydenta Majchrowskiego projekt uchwały. Zakład on  przeprowadzenie konsultacji społecznych w Krakowie dotyczących bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniach, gdy normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone. Konsultacje są planowane na co najmniej 30 dni i mają zakończyć się najpóźniej 31 marca 2024 roku.

Projekt uchwały będzie procedowany na najbliżej sesji Rady Miasta. 

Jarek Strzeboński 

Darmowe mieszkanie z widokiem na Rynek Główny dla pisarek i tłumaczek z Białorusi i Ukrainy

Najnowsze

Co w Krakowie