Kraków, Madryt i Leuven stworzą wspólnie ogrody deszczowe

W Krakowie we współpracy z innymi europejskimi miastami będą powstawać ogrody deszczowe zbierające wodę opadową. Pierwszy z nich pojawi się w Nowej Hucie. Nowa forma przestrzeni miejskiej, która w Krakowie już się pojawiła jakiś czas temu w ramach Inicjatywy Lokalnej, tym razem ma być efektem realizacji unijnego projektu, którego liderem jest belgijskie Leuven.

– Kraków po inicjacji belgijskiego Leuven wraz z innymi miastami europejskimi, wszedł w projekt unijny który będzie dotyczył zielono-niebieskiej infrastruktury wokół budynków użyteczności publicznej – mówi nam Marek Bogacki, zastępca dyrektora ds. nowych technologii jednostki miejskiej Klimat – Energia – Gospodarka Wodna. – Projekt ten wyróżnia to, że chcemy wdrażać rozwiązania naśladujące przyrodę tzw. naturę basem solutions (NBS) oraz zaangażować mieszkańców w proces adaptacji miast do zmian klimatu – dodaje Marek Bogacki.

Liderem projektu jest belgijskie Leuven, a Kraków oraz Madryt są współbeneficjentami mający za zadanie replikować pomysły Leuven. Wysokość budżetu projektu dla Krakowa wynosi 793 993,50 euro, z czego połowa jest refundowana przez Komisję Europejską, z którą Leuven podpisze umowę o dofinansowanie. Natomiast miasto Kraków zawiera porozumienie tylko z liderem projektu. Czas realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 39 miesięcy począwszy od września tego roku. Kraków zaczynie realizować projekt wiosną 2023 r. – po tym, jak Leuven zaprojektuje i wdroży swoje rozwiązania. Kraków, Madryt i inni europejscy partnerzy projektu mają się nimi inspirować i na nich wzorować.

W pierwszym etapie miejska jednostka Klimat – Energia – Gospodarka Wodna wspólnie z mieszkańcami zaprojektuje dwa ogrody deszczowe implementując rozwiązania wcześniej wypracowane przez belgijskie Leuven. Pierwsza lokalizacja znajdować się będzie w Dzielnicy XVIII Nowa Huta, w drodze otwartego naboru, wybrana zostanie druga lokalizacja w Krakowie. – Szczególna uwaga poświęcona zostanie promowaniu wprowadzonych rozwiązań NBS, tak aby zainspirować mieszkańców do podejmowania podobnych działań na ich prywatnych posesjach, co będzie realizowane w drodze indywidualnego doradztwa, organizacji „żywej biblioteki” – podkreślają pracownicy jednostki Klimat – Energia – Gospodarka Wodna.

– Wypracowane wspólnie z europejskimi partnerami, a także z mieszkańcami Krakowa propozycje docelowo stanowić będą przykład dla innych interesariuszy w kontekście rozwiązań przyjaznych przyrodzie w mieście, przy jednoczesnym zadbaniu o podnoszenie świadomości na temat zielonej infrastruktury wśród innych mieszkańców – mówi nam Marek Bogacki.

(MA)

Najnowsze

Co w Krakowie