Kraków. Opłata reklamowa odroczona. Na jak długo?

Fot. Wikimedia

Jeszcze w tym miesiącu Rada Miasta Krakowa przyjmie uchwałę o wysokości opłaty reklamowej. To dodatkowe obciążenie dla właścicieli billboardów i urządzeń reklamowych. Ale jest też dla nich dobra wiadomość – obowiązek wnoszenia nowych opłat zostanie odroczony. Władze miasta oceniają, że wprowadzenie nowej daniny zmniejszy liczbę urządzeń reklamowych, tablic i billboardów o połowę.

Według pierwotnego projektu opłata reklamowa miała być pobierana od 1 lipca 2021 roku. O przesunięcie tej daty apelowało wielu radnych. I prezydent zdecydował, że nowe opłaty wejdą w życie rok później, czyli 1 lipca 2022 roku. Wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, co oznacza, że nowy termin jest już przesądzony.

Opłata reklamowa będzie naliczana za każdy dzień. Będzie składać się z dwóch części – stałej (niezależnej od powierzchni reklamy) i zmiennej (proporcjonalnej do wielkości reklamy).

Stawka części stałej to 2,7 zł dziennie. Stawka dla części zmiennej ma wynosić 0,24 zł dziennie za każdy metr kwadratowy powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Np. dla reklamy o powierzchni 12 m kw. opłata będzie wynosić 5,58 zł za każdy dzień (2,70 zł opłaty stałej plus 12 razy 0,24 zł opłaty zmiennej). Za trzy miesiące to ponad 500 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej będą mili: właściciele, użytkownicy wieczyści lub samoistni posiadacze nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których znajduje się tablica lub urządzenie reklamowe. Opłaty nie trzeba płacić za szyld reklamowy.

(GEG)

Zobacz także