Krakowscy karniści pozwą Zbigniewa Ziobrę?

Krakowski Instytut Prawa Karnego nie wyklucza złożenia pozwu z żądaniem sprostowania nieprawdziwych informacji podawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zaniechania – zarówno przez ministerstwo, jak i samego Ziobrę – naruszania dóbr osobistych naukowców.

– Krakowski Instytut Prawa Karnego – w imię ochrony wolności prowadzenia badań naukowych i dobrego imienia naukowców, uwzględniając głosy środowiska naukowego, by w imię dobra publicznego podjąć w tej sprawie stosowne kroki prawne – rozważa możliwość wyegzekwowania na drodze prawnej w pierwszej kolejności sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych we wskazanym komunikacie i oświadczeniu, a także zaniechania naruszania przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministra Sprawiedliwości dóbr osobistych naukowców –autorów ekspertyzy – czytamy w wydanym przez KIPK komunikacie.

Ewentualne złożenie pozwu przez KIPK będzie reakcją na ostatnie działania ministerstwa sprawiedliwości, które groziło grupie naukowców Uniwersytetu Jagiellonskiego pozwem za opracowaną przez nich druzgocącą opinię na temat nowelizacji kodeksu karnego.

Zdaniem przedstawicieli Instytutu, choć ministerstwo wycofało się rakiem z kuriozalnych oskarżeń wobec profesorów, to nie doszło do sprostowania – ich zdaniem – nieprawdziwych informacji zawartych w komunikacie resortu.

– Minister Sprawiedliwości w oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2019 r. publicznie, bez merytorycznego odniesienia się do treści ekspertyzy zarzucił autorom opinii manipulacje i kłamstwo. Tego typu nieakceptowalne działania władzy publicznej godzą w standardy demokratycznego państwa prawa – twierdzą prawnicy.

Jednocześnie przedstawiciele Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego zapowiedzieli, że będą kontynuować prace badawcze i eksperckie w zakresie zmian w kodeksie, „bez względu na to, czy wyniki naszych analiz spełnią oczekiwania tej lub innej władzy publicznej”.

Najnowsze

Co w Krakowie