Kredyt gotówkowy – co warto o nim wiedzieć?

Kredyt gotówkowy może posłużyć jako wsparcie finansowe w przypadku wielu sytuacji losowych i nie tylko. Niektórzy decydują się np. sfinansować za jego pośrednictwem remont mieszkania lub zakup sprzętu RTV i AGD. Warto poświęcić chwilę na porównanie ofert banków, aby wybrać tę najkorzystniejszą. Co jeszcze klienci powinni wiedzieć o kredytach gotówkowych?

Podstawowe informacje o kredycie gotówkowym

Kredyt gotówkowy to rozwiązanie, po które sięga wiele osób potrzebujących dodatkowych środków finansowych. Ten rodzaj zobowiązania konsumpcyjnego charakteryzuje się stosunkowo prostym procesem ubiegania. W niektórych przypadkach konieczna nie jest nawet wizyta w banku, a formalności ograniczają się do niezbędnego minimum.

Decydując się na kredyt gotówkowy, należy pamiętać, że jest on jednym z produktów finansowych. Zaciągając zobowiązanie, klient podpisuje z bankiem odpowiednią umowę, które określa dokładne warunki jego spłaty. Dłużnik musi oddać instytucji nie tylko pożyczoną kwotę, ale i uregulować odsetki oraz wszelkie dodatkowe opłaty uwzględnione w podpisanym dokumencie.

Mimo że pożyczka gotówkowa jest mniejszym zobowiązaniem, np. w porównaniu do kredytu hipotecznego (maksymalna wysokość kredytów konsumenckich jest określona przez przepisy i wynosi obecnie 255 550 zł), nadal stanowi ona obciążenie dla domowego budżetu.

Z tego względu przed podpisaniem umowy z bankiem należy dokładnie przemyśleć tę decyzję, biorąc pod uwagę m.in. bieżące koszty prowadzenia gospodarstwa domowego oraz inne zobowiązania i wydatki. Warto również porównać poszczególne oferty banków. W wyłonieniu najkorzystniejszej z nich pomocny może okazać się ranking kredytów gotówkowych www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe, który uwzględnia m.in. RRSO czy maksymalną kwotę zobowiązania.

Najczęściej klient otrzymuje kredyt gotówkowy za pośrednictwem przelewu na swoje konto bankowe. Obecnie rzadziej wypłaca się pożyczone pieniądze w formie gotówki, choć niektóre instytucje nadal mogą oferować taką opcję.

Na co można zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Według raportu Biura Informacji Kredytowej wartość kredytów gotówkowych zaciągniętych przez Polaków w 2022 roku w bankach oraz SKOK-ach wynosi 64,9 mld zł. Z danych statystycznych wynika, że zobowiązania te są zaciągane na różne cele. Wśród nich najczęściej wymienia się m.in. zakup sprzętu RTV i AGD, kupno samochodu czy pokrycie bieżących koszów życia.

Wynika to z faktu, że przy pomocy kredytu gotówkowego można swobodnie finansować dowolny cel konsumpcyjny. Co więcej, klient banku nie ma obowiązku informować instytucji o tym, jak spożytkuje otrzymane pieniądze – umowa nie uwzględnia danych na ten temat.

Kredyt gotówkowy – pojęcia, które warto znać

Decyzja o pierwszym kredycie gotówkowym może budzić obawy związane z poprawnym zrozumieniem umowy oraz płynnym przejściem przez wymagane formalności.

Wątpliwości warto skonsultować z przedstawicielem banku, który powinien w jasny sposób wyjaśnić klientowi wszelkie ustalenia. Istnieje jednak kilka pojęć, z którymi warto zapoznać się samodzielnie jeszcze przed wizytą w wybranej placówce.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

RRSO to parametr, który najczęściej wykorzystuje się do porównywania poszczególnych ofert kredytów. Należy pamiętać o tym, że takie zestawienie będzie słuszne tylko w momencie, gdy ranking obejmuje zobowiązania o takim samym okresie kredytowania.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania mówi o tym, jaki jest całkowity koszty zaciągniętego zobowiązania. Jest to wartość procentowa, która odnosi się do całego roku. Bardzo ważna jest świadomość tego, że koszty kredytu obejmują nie tylko oprocentowanie i naliczone na jego podstawie odsetki.

Suma ta składa się również z ewentualnej prowizji oraz wszystkich dodatkowych opłat jak np. koszty ubezpieczenia czy przygotowania wniosku kredytowego.

Okres kredytowania

Okresem kredytowania nazywa się przedział czasowy od chwili podpisania umowy z bankiem, która skutkuje wypłaceniem środków klientowi, aż do całkowitej regulacji zaciągniętego zobowiązania (tzn. łącznie z wszelkimi kosztami dodatkowymi).

Gdy klient zdecyduje się na krótszy okres kredytowania, musi pokrywać wyższe raty, jednak całkowity koszt zobowiązania jest niższy. Z kolei w przypadku niższych rat rozłożonych na dłuższy okres, opłaty są wyższe.

Rodzaje rat

Wiele zależy również od rodzaju rat, na jakie zdecyduje się kredytobiorca. Raty równe z założenia oznaczają płacenie takiej samej kwoty co miesiąc. Składa się na nią część kapitałowa oraz odsetkowa (niezmienna marża banku plus oprocentowanie zależne od wahań stawki WIBOR). Taka opcja pozwala na bardziej przejrzyste kontrolowanie budżetu z uwzględnieniem comiesięcznych wydatków w związku ze spłatą należnych bankowi rat.

Raty malejące są natomiast rozwiązaniem uwzględniającym płacenie większych sum w początkowych miesiącach kredytowania, aby później mieć możliwość odciążenia budżetu i regulowania niższych rat (oraz poniesienia niższego całkowitego kosztu kredytu). Oczywiście należy mieć na uwadze, że wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost części odsetkowej zobowiązania, które pozostało do spłaty.

Zdolność kredytowa

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu bank upewnia się, że z jego perspektywy będzie to bezpieczne rozwiązanie. Z tego względu instytucja sprawdza zdolność kredytową potencjalnego klienta, a więc przewiduje, czy wnioskujący będzie w stanie pokryć całość zobowiązania wraz ze wszystkimi kosztami w ustalonym terminie.

Na ocenę zdolności kredytowej wpływają takie czynniki jak osiągane dochody z uwzględnieniem kosztów utrzymania gospodarstwa domowego czy rodzaj umowy, na podstawie której potencjalny klient banku wykonuje swoje obowiązki zawodowe.

Obecnie istnieje także możliwość zaciągnięcia tzw. kredytu na wyciąg z konta, który nie wymaga dostarczania szeregu dokumentów, np. potwierdzających zatrudnienie. Należy mieć jednak na uwadze, że również wtedy bank może odmówić przyznania pożyczki. Jednym z częstych powodów decyzji odmownej jest negatywna historia kredytowa w BIK, a więc problemy ze spłatą poprzednich i obecnych zobowiązań.

Najnowsze

Co w Krakowie