Krok bliżej do powstania linii kolejowej Kraków – Myślenice

Planowana linia kolejowa  pomiędzy Krakowem a Myślenicami nabiera realnych kształtów.  W najbliższy  piątek (24 marca) PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podpiszą umowę na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy linii. Podróż z Krakowa do Myślenic ma trwać od 40 do 45 minut

Myślenice to obecnie jedyne duże miasto w bliskim sąsiedztwie Krakowa, które nie ma dostępu do połączenia kolejowego. Temat możliwości powstania takiego połączenia jest poruszany od bardzo dawna

Zgodnie z opracowanym na zlecenie samorządu województwa małopolskiego wstępnym studium planistyczno-prognostycznym, wytypowana została trasa planowanej linii kolejowej o długości ok. 22,3 km. W jej skład miałyby wejść dwa tunele o długości po ok. 1 km każdy, 8 wiaduktów, oraz 7 mostów. Nowe przystanki miałyby powstać w miejscowościach: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice oraz Polanka.

Trasa nowej linii ma kończyć swój bieg w nowoprojektowanej stacji Myślenice Centrum. Ostateczny przebieg linii ma jednak zostać ustalony w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z założeniami studium szacunkowy koszt etapu projektowego wraz z wykupem gruntów to ok. 150 mln. zł. Wartość robót budowlanych będzie mogła zostać oszacowana po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Na wstępnym etapie prac projektowych rozpatrywano dwa warianty przebiegu linii Kraków–Myślenice. Pierwszy i drugi zaczynają się na stacji Kraków Swoszowice, dalej biegną obiektami mostowymi nad autostradą A4, rzekami Wilgą i Krzywicą. Potem następuje rozdział. W obu przypadkach kolejowa zakopianka poprowadzona zostałaby jednak w dwóch tunelach.

Pociągiem z Krakowa do Myślenic. Rowerem też. Wzdłuż linii kolejowej

22 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie