Kto będzie zwolniony z opłat za żłobki do końca lipca?

Do dnia 31 lipca 2020 roku rodzice dzieci nieobjętych opieką żłobka w danym miesiącu w związku ze zmniejszeniem liczby miejsc w żłobku samorządowym będą całkowicie zwolnieni od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka.

Projekt uchwały w tej sprawie prezydent przekazał już Radzie Miasta. Jeśli radni go zaakceptują, a to wydaje się oczywiste, z opłat zostanie zwolnione ok. tysiąca rodzin. Zwolnienie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym dziecko nie było pod opieką żłobka.

Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat jest konsekwencją zmniejszenia liczby miejsc w żłobkach. Chcąc dostosować się do wytycznych głównego inspektora sanitarnego, żłobki w Krakowie zmniejszyły liczbę miejsc o ok. 1,5 tys. To wymusiło przeprowadzenie w żłobkach ponownej, wewnętrznej rekrutacji. Tym samym część dzieci, pomimo, że rodzice mają podpisane umowy o opiekę, nie może korzystać z usług żłobka. I dlatego władze miasta zdecydowały się na zwolnienie ich z opłat.

Budżet miasta straci na tym w maju i czerwcu w sumie ok.400 tys. złotych. Za lipiec nie wpłyną opłaty w wysokości ok. 40 tys. złotych. Mniejsza kwota wynika z tego, że w lipcu opiekę nad dziećmi planowało jedynie 6 żłobków.

Jedna trzecia rodziców już jest zwolniona z opłat za żłobek. Stąd szacunki, że spośród 1,5 tys. dzieci, dla których nie ma miejsca z powodu obostrzeń sanitarnych, ok.1 tys. będzie zwolniona z opłat.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie