Mętna woda w kranach w centrum Krakowa. Winna przebudowa ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki

Wodociągi Miasta Krakowa SA informują, że 8 i 9 maja w obszarze śródmiejskim Krakowa mogą wystąpić punktowe, chwilowe wzrosty mętności wody. Nie wpływają one jednak na użytkowe właściwości dostarczanej wody.

Sytuacja ta jest wynikiem prac realizowanych w ramach zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej Salwator”.

W związku z tym konieczne jest przełączenie rurociągu magistralnego DN 800 na rurociąg tymczasowy.

 – Pracownicy wodociągów dokładają wszelkich starań, aby wykluczyć ewentualne niedogodności w zakresie dostaw wody, ale we przypadku zaistnienia takich problemów należy kontaktować się pod całodobowym numerem telefonu 994 – informuje krakowski magistrat.

W tym tygodniu informowaliśmy, że ulice Zwierzyniecka i Kościuszki nie zostaną oddane do użytkowania w terminie. Wykonawca zwrócił się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z prośbą o wydłużenie czasu remontu. 

To już pewne. Będzie opóźnienie przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej

Najnowsze

Co w Krakowie