Miasto straciło cenną kamienicę, teraz zapłaci jeszcze za nią prawie 10 mln złotych

Prawie 10 mln złotych (dokładnie 9,337 mln) może zapłacić Urząd Miasta za bezumowne korzystanie z kamienicy przy pl. Wszystkich Świętych 11. Najpierw miasto straciło ten budynek, teraz musi jeszcze zapłacić za wieloletnie korzystanie z niego. Sprawa o zapłatę za bezumowne korzystanie toczy się w sądzie. W ciągu kilku dni będzie wiadomo, czy spór uda się rozwiązać polubownie. Ale na pewno koszty tego i tak będą duże.

Na ostatniej sesji Rada Miasta dokonała kilku zmian w budżecie na te rok. Jedna z nich dotyczyła kwoty 9.337.000 złotych. Te pieniądze mają być przeznaczone na zapłatę określonej w ugodzie cywilnoprawnej kwoty „z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej przy Placu Wszystkich Świętych 11 w Krakowie, zwrotu pożytków pobranych oraz zwrotu wartości pożytków”. Radni musieli zarezerwować taką kwotę w budżecie, by urzędnicy mogli usiąść do rozmów dotyczących ugody. Do takich rozmów zobowiązał miasto sąd, przed którym toczy się spór o wysokość żądań za korzystanie z kamienic na rogu ul. Grodzkiej i pl. Wszystkich Świętych, którą miasto kilka lat temu straciło na rzecz Fundacji im. Tadeusza i Jana Oświęcimskich.

W budynku przy pl. Wszystkich Świętych 11 przez wiele lat siedzibę miał Wydział Kultury. Ale w 2007 roku spadkobierca dawnych właścicieli wystąpił o jej zwrot. Kamienica w samym centrum Krakowa był przedmiotem kilkunastu postępowań administracyjnych i sądowych. Kilka lat walki miasta o utrzymanie cennej nieruchomości skończyły się niepowodzeniem – w kolejnych instancjach miasto przegrywało sądowe spory. Teraz dochodzą roszczenia za korzystanie z obiektu.

Podczas sesji jeden z radnych pytał, czy zarezerwowanie konkretnej kwoty w budżecie miasta nie stawia Krakowa na pozycji, w której wiadomo, ile może zapłacić. Z wyjaśnień, które otrzymał, wynika, że przed rozpoczęciem rozmów dotyczących ugody w budżecie musi być zarezerwowana konkretna kwota roszczeń. Bez tego nie można by rozpocząć rozmów, a sąd zobowiązał obie strony sporu do próby ugodowego załatwienia sprawy.

(GEG)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie