Mieszkańcy i urząd miasta jednym głosem: „Chcemy tu terenów zielonych”

Wiemy czego chcą mieszkańcy na terenach Białych Mórz. Po serii spotkań informacyjnych, warsztatów z udziałem ekspertów, dyżurów telefonicznych i spacerów badawczych, powstał raport dotyczący przyszłości blisko 35-hektarowego poprzemysłowego terenu w krakowskich Łagiewnikach. W konsultacjach mieszkańcy wskazali, że ten teren ma pełnić głownie funkcje wypoczynkową o dużych walorach przyrodniczych. Powstanie tam parku miejskiego, deklarował w ubiegłym roku wiceprezydent Andrzej Kulig. 

 W trakcie spotkań, warsztatów i dyżurów telefonicznych organizowanych przez urząd oraz z ankiet online wynika, że mieszkańcy najchętniej widzieliby ten teren jako miejsce odpoczynku, ciszy i spokoju, o dużych walorach przyrodniczych, ale też obszar zabaw dla dzieci, miejsce do uprawiania sportu czy przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych.

 – W ramach konsultacji  udział wzięło łącznie ok. 1500 mieszkańców i były to spacery badawcze, spotkania informacyjne, warsztaty partycypacyjne z ekspertami oraz ankiety online. Ta ostatnia możliwość była najczęściej wybierana przez krakowian. Odpowiedzi na pytania w ankiecie przesłało 1279 osób. Większość nadesłali mieszkańcy sąsiadujących z Białymi Morzami dzielnic: Podgórza Duchackiego, Łagiewnik-Borku Fałęckiego i Swoszowic – informuje urząd miasta. 

450 respondentów odpowiedziało, że będą odwiedzać to miejsce aż kilka razy w tygodniu. Najczęściej wskazywaną formą spędzania czasu to spacer – wybrany aż 1052 razy oraz obserwacja przyrody – 651 razy.

Mieszkańców w ankiecie pytano też o to, jakie funkcje będą sprzyjać częstszym wizytom w planowanym parku. Najczęściej wybierana była funkcja wypoczynkowa, w której znalazłyby się huśtawki, ławki, leżaki, hamaki – aż 831 razy. Następnie respondenci zwrócili uwagę na funkcję ekologiczną taką jak łąka kwietna, ogród społeczny z uprawami, ogród dla owadów oraz sportową np. siłownia na świeżym powietrzu, strefa street workout’u, boisko, bulodrom, ścieżki biegowe i do jazdy na rolkach, ścieżka rowerowa.

Magistrat podkreśla, że większość z tych postulatów jest możliwa do realizacji. Jednak wykonanie niektórych zadań „może wiązać się z przeprowadzeniem szeregu ocen, w wyniku których zostaną wskazane rodzaje prac niezbędnych dla realizacji działań przygotowawczych” – czytamy w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pojawił się pomysł aby na terenie Białych Mórz powstało pole golfowe. Ostatecznie pomysł wylądował w koszu a miasto zdecydowało, aby opracować nową koncepcję tego  terenu. Decyzje w tej sprawie ogłosił podczas  konferencji specjalnie zwołanej konferencji prasowej wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig i zapowiedział powstanie w tym miejscu parku miejskiego, dwukrotnie większego niż Park Jordana.

Na Białych Morzach powstanie otwarty dla mieszkańców Krakowa teren zielony ze ścieżkami dla rolkarzy i do biegania oraz elementami parkowymi. Powstanie duży obszar rekreacyjno-parkowy o powierzchni dwukrotnie większej niż Park Jordana – mówił podczas ubiegłorocznej konferencji prasowe Andrzej Kulig

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig obiecuje powstanie parku miejskiego dwukrotnie większego niż Park Jordana

 

Zgodnie z zapisami planu miejscowego z 2012 r., Białe Morza to ogólnodostępny, otwarty teren zielony z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Co ważne, tereny Białych Mórz są dostępne dla mieszkańców. Warto przejść się w wolnej chwili na spacer po dzikiej łące i przyjrzeć się z bliska, jak przyroda zmieniła to miejsce w ciągu ostatnich lat. Dojście jest możliwe od strony ulicy Totus Tuus (prowadzącej do sanktuarium św. Jana Pawła II).

W jego sąsiedztwie, za oddzielającą ul. Podmokłą, znajdują się tzw. małe Białe Morza – działka z dziką zieloną roślinnością, o powierzchni ok. 18 hektarów. Dokumenty planistyczne określają, że ten teren ma być przeznaczony pod zieleń izolacyjną i urządzoną.

Zmiana koncepcji zagospodarowania
Jednym z pomysłów na zagospodarowanie części tego terenu była budowa pola golfowego. Reszta tej działki miała służyć jako przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym, dostępna dla mieszkańców.

Po przeprowadzeniu w 2015 r. procedury przetargowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy tego terenu na okres 30 lat z Golf&Spa Resort sp. z o.o. Na mocy tej umowy miały powstać pole golfowe i kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców. Dzierżawca regularnie opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy – a dokładnie naruszenie harmonogramu prac przewidzianych do wykonania i nieusunięcie tych naruszeń, pomimo wystosowanego wezwania – umowa została rozwiązana 24 listopada 2020 r. Dzierżawca jednak nie zdecydował się na przekazanie terenu, w związku z czym ZIS skierował sprawę do sądu. Postępowanie komornicze i przejęcie przez miasto tego terenu nastąpiło pod koniec 2021 r.

 

 którzy wypracowywali, jak ma wyglądać blisko 35-hektarowy poprzemysłowy teren między ulicami Totus Tuus, Herberta, Podmokłą a rzeką Wilgą. 

Najnowsze

Co w Krakowie