Modernizacja systemu zarządzania ciepłem w Krakowie. „GIS” w MPEC Kraków

Prace nad systemem GIS w MPEC Kraków rozpoczęły się przed 2008 rokiem. W tamtym czasie brak jednolitego systemu do zarządzania rozproszoną infrastrukturą techniczną miasta stawał się coraz bardziej odczuwalny. Modernizacja około 133 km sieci ciepłowniczych, likwidacja grupowych stacji wymienników ciepła oraz wymiana 535 węzłów ciepłowniczych to tylko niektóre z ogromnych projektów realizowanych przez MPEC Kraków. Dodatkowo, co roku przyłączano około 200 nowych odbiorców, co wymagało ciągłej rozbudowy sieci o kilka kilometrów rocznie. W tej sytuacji dotychczasowy model działania, oparty na fragmentarycznych informacjach gromadzonych przez różne jednostki organizacyjne, stał się nieefektywny i konieczne było znalezienie bardziej zintegrowanego podejścia.

Decyzja o wdrożeniu systemu GIS wzbudziła wielkie nadzieje na rozwiązanie długoletnich problemów. W tym czasie oczekiwania pracowników były różnorodne i czasami zaskakujące. Część z nich chciała, aby GIS zastąpił narzędzia klasy CAD lub funkcjonował jedynie jako interaktywna mapa. Inni marzyli o systemie totalnym, integrującym funkcje wszystkich pozostałych systemów IT. Pomimo tych początkowych wyzwań, system GIS został wdrożony i z czasem nawet sceptycy nie wyobrażają sobie pracy bez niego.

Skrót EC.GIS oznacza: Energetyka Cieplna – Geographic Information System. Pozwala on na gromadzenie i ewidencjonowanie danych, zarządzanie majątkiem sieciowym, wspomaganie utrzymania ruchu w sieci ciepłowniczej, pomaga planować rozwój i modernizację sieci, wspomaga bieżące utrzymanie infrastruktury ciepłowniczej, a także pozwala na kompleksowe analizy pracy sieci

Wprowadzenie systemu wymagało pokonania wielu trudności technicznych oraz ogromnej pracy nad wprowadzeniem, aktualizacją i weryfikacją danych. Wdrożenie objęło między innymi 850.87 km sieci ciepłowniczych, 512.46 km sieci preizolowanych, 10,070 węzłów ciepłowniczych oraz 5,472 komór. Proces ten ujawnił wiele błędów i nieścisłości w dotychczasowych zbiorach danych. Dzięki analizom przestrzennym i topologicznym GIS możliwe było skuteczne ich wykrycie i poprawienie. Bez tych narzędzi identyfikacja problemów byłaby trudna, a często wręcz niemożliwa. Obecnie procedury weryfikacyjne mają charakter permanentny, co podnosi jakość danych o infrastrukturze.

System EC.GIS znalazł szerokie zastosowanie w MPEC Kraków. Użytkowników systemu można podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza grupa to pracownicy korzystający głównie z przeglądarki GIS w celu wyszukiwania podstawowych informacji o sieci. Należą do niej służby eksploatacyjne, pracownicy odpowiedzialni za inwestycje oraz dział warunków technicznych. Ci użytkownicy mają ciągły dostęp do informacji o urządzeniach zainstalowanych na węzłach ciepłowniczych oraz o sieciach alarmowych. Opinie tej licznej grupy użytkowników często dominują w ocenie systemu.

Druga grupa to osoby korzystające z wersji edycyjnej GIS, które wprowadzają informacje do systemu, tworzą zestawienia i raporty. Przykłady zastosowań EC.GIS w tej grupie to działania działu terenowo-prawnego, który zarządza prawami do terenu, oraz księgowości materiałowej, która weryfikuje poprawność dokumentów księgowych oraz ewidencjonuje środki trwałe związane z infrastrukturą sieciową.

Trzecia, bardziej elitarna grupa, tworzy nietypowe analizy i opracowania kartograficzne. Zajmują się oni zaawansowanymi analizami, które często wymagają danych spoza macierzystego systemu. Przykłady zastosowań to analizy związane z likwidacją niskiej emisji w centrum Krakowa oraz ocena opłacalności podłączenia do sieci ciepłowniczej obszarów peryferyjnych miasta.
W przyszłości MPEC Kraków planuje uruchomienie nowej aplikacji przeglądarkowej NetworkViewer, która będzie wspierać pracę na urządzeniach mobilnych. Ponadto, rozważane jest wdrożenie modułu wspomagania wydawania warunków technicznych, co po kilku latach rozważań wydaje się dojrzałym krokiem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA to jedna z największych firm ciepłowniczych w Europie i – po Warszawie – druga co do wielkości miejska sieć ciepłownicza w Polsce. Obecnie krakowskie MPEC zarządza (niemal w całości zdalnie) prawie 950 kilometrami sieci, z czego aż 70 proc. to sieć preizolowana. Spółka swym zasięgiem obejmuje prawie 65 proc. obszaru miasta i dostarcza ciepło do prawie 10 tys. obiektów w Krakowie. To m.in. bloki mieszkalne, szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, muzea, kościoły. Prawie 78 proc. mieszkańców Krakowa korzysta z ciepła sieciowego MPEC. W programie ciepłej wody użytkowej zlikwidowano ponad 55 tys. piecyków gazowych w 1552 budynkach mieszkalnych.

 

Najnowsze

Co w Krakowie