Mostkiem w Parku Jerzmanowskich zamknięty. Winne ostatnie ulewy (ZDJĘCIA)

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przekazał informację o problemach technicznych z jednym z mostków w Parku Jerzmanowskich. Po ostatnich ulewnych deszczach mostek został podmyty, co doprowadziło do częściowego odsłonięcia stopy fundamentu przyczółka oraz rozluźnienia gruntu, na którym opiera się fundament.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano o jego tymczasowym zamknięciu. Most jest obecnie wyłączony z użytku, a do końca przyszłego tygodnia prowadzone będą szczegółowe obserwacje mostu oraz podłoża.

Zainstalowano repery geodezyjne, które pozwolą na określenie ewentualnych wychyleń obiektu. Po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów geodezyjnych zapadnie decyzja, czy most może zostać ponownie udostępniony, czy też konieczne będzie jego dłuższe zamknięcie. W przypadku konieczności dłuższego zamknięcia, niezbędne będzie opracowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenie prac naprawczych.

Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do mieszkańców o stosowanie się do wyznaczonych w terenie zaleceń i powstrzymanie się od korzystania z mostu. Informacje o dalszych krokach zostaną podane pod koniec przyszłego tygodnia po zakończeniu obserwacji.

 – Niezależnie od powyższego już we wrześniu ubiegłego roku zlecone zostało wykonanie projektu odtworzenia i zabezpieczenia skarpy potoku. Przeprowadzenie prac w tym zakresie poprawi sytuację gruntową w obrębie kładki – podkreśla miejska jednostka. 

Park A. i E. Jerzmanowskich znajduje się w dzielnicy XII przy ul. Wielickiej i Na Wrzosach. Zajmuje powierzchnię 5,56 ha. Jest to  park o charakterze leśnym z dużą, słoneczną polaną, na której znajduje się plac zabaw dla dzieci. Miejsce to jest wpisane do rejestru zabytków nieruchomych miasta Krakowa jako zespół pałacowo-parkowy.

Lata świetności parku wiążą się z postacią Erazma Jerzmanowskiego – patrioty i filantropa, który po zakupieniu parku zainwestował znaczną część majątku w jego zagospodarowanie. Powstała tam oranżeria, przez park poprowadzono strumień, wybudowano liczne mostki, zaś wzdłuż alei ustawiono rzeźby.

Obecnie na uwagę zasługuje duża różnorodność dendrologiczna w parku. Obok dębów szypułkowych, buka czerwonego i klonolistnego platana stanowiących pomniki przyrody, występują brzozy płaczące, wierzby mandżurskie i wiśnie japońskie. W parku tym można porządnie odpocząć – sprzyja temu odpowiednia infrastruktura, która jest bezpieczna i regularnie odnawiana.

Patrycja Bliska

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie