Nagrody Miasta Krakowa 2020. Komisja wskazała laureatów

Musisz przeczytać

Znamy laureatów tegorocznych Nagród Miasta Krakowa. W gronie nagrodzonych przez miasta znaleźli się: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch, prof. Jonathan Heddle oraz zespół pod kierownictwem dr. Sebastiana Glatta.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego przyznała Nagrody Miasta Krakowa 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka oraz nauka i technika, a także wyróżniła szczególnie wartościowe prace dyplomowe.

Laureatami Nagród Miasta Krakowa 2020 w dziedzinie „Kultura i sztuka” zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof Gierat, Maria Anna Potocka, Zbigniew Święch, a w dziedzinie „Nauka i technika”: prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt – kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace naukowo-badawcze w zakresie biologii strukturalnej.

– Nagrody Miasta Krakowa, których tradycja sięga XVI wieku, są wyrazem uznania społeczności naszego miasta dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału Krakowa. W tym konkursie szczególnie docenianie są takie osiągnięcia, które budują przestrzenie dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy mieszkańców i mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie naszego miasta. Sektory kultury i nauki to filary rozwoju Krakowa, które decydują o sukcesie naszego miasta na wielu powiązanych polach. Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatkom i Laureatom i życzę dalszej twórczej i owocnej pracy w służbie naszemu miastu, a także wielu innowacji i odkrywczych badań, a przede wszystkim osobistej satysfakcji z pracy i rozwoju zainteresowań – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali:
• Anna Grochowska (UJ) – praca doktorska pt. „Święte Wzgórze? (Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze polskiej w epoce narodowej niewoli)”
• Agnieszka Konior (UJ) – praca doktorska pt. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych”
• Marlena Hajduk (UPJPII) – praca doktorska pt. „Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894”
• Krzysztof Klus (PK) – praca doktorska pt. „Mistrzejowice-Batowice modelowy zespół miejski wg koncepcji TOD w Krakowie”
• Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ) – praca doktorska pt. „Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości”
• Angelika Matras (ASP) – praca magisterska pt. „Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt”
• Elżbieta Wątor (UJ) – praca magisterska pt. „Charakterystyka strukturalna specyficzności substratowej ludzkiej syntazy deoxyhypuzyny”
• Weronika Drzazga (AGH) – praca magisterska pt. „Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie”.

Długa historia

Pierwsza Nagroda Miasta Krakowa została przyznana w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 roku laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 roku.

Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród, zmieniały się również, kategorie, wśród których pojawiały się takie jak: muzyka, plastyka, architektura, nauka, przemysł artystyczny, konserwatorstwo, teatr, fotografia artystyczna, upowszechnienie kultury, nauka i technika. Po 1989 roku Rada Miasta kilkakrotnie modyfikowała tryb i zasady nagradzania. Aktualnie nagrody przyznaje się w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe studentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

Laureaci wybrani korespondencyjnie

Do tegorocznego konkursu wpłynęły 53 wnioski. Ze względu na epidemię w tym roku głosowanie zostało zorganizowane korespondencyjnie. W skład komisji weszli: prof. Jan Ostrowski (przewodniczący), prof. Andrzej Jajszczyk (zastępca przewodniczącego), dr Małgorzata Jantos (przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK), prof. Mirosław Karbowniczek, prof. Józef Lipiec, prof. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), prof. Jerzy Malec, prof. Jan Michalik, Katarzyna Olesiak (dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), prof. Wiesław Pawlik, Robert Piaskowski (pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury), prof. Jacek Popiel (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. Michał Turała.

Ich miasto nagrodziło wcześniej

W gronie laureatów Nagród Miasta Krakowa znajdują się osoby z ważnymi dokonaniami dla nauki, jak też artyści i twórcy uznani na arenie krajowej i międzynarodowej. Laureatami w ubiegłych latach zostały zarówno indywidualne osoby – między innymi: Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, dr hab. Andrzej Franaszek, Jerzy Illg, Jan Peszek, Michał Niezabitowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Rafał Sonik, jak też zespoły – między innymi: zespół prof. Jacka Dubiela nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej, zespół „Tygodnika Powszechnego”, zespoły językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej, prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca