Nie będzie klubu nocnego w budynku Hali Targowej? Jest decyzja

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie wydał pozytywną decyzję w sprawie wpisu zabudowań Hali Targowej do rejestru zabytków. Przypomnijmy, że część zabytkowego budynku miała się stać nocnym lokalem rozrywkowym. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowało część okolicznych mieszkańców. 

 – 5 lipca została wydana pozytywna decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu zabudowań Hali Targowej w Krakowie. Z uwagi na prawo stron do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od daty odbioru, nie jest ona jeszcze ostateczna. Jeśli ww. terminie nie zostanie złożone takie odwołanie, decyzja stanie się ostateczna – przekazał redakcji KRKNews.pl Sebastian Stanik, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Budynek Hali Targowej stanowi własność gminy Kraków i jest w użytkowaniu wieczystym Społem Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców, która w części obiektu prowadzi działalność handlową. Spółdzielnia wynajęła pomieszczenia dawnej chłodni inwestorowi – spółce Centrum Rozrywki ART Club, mającej siedzibę w Ustrzykach Dolnych (w województwie podkarpackim), mającej duże doświadczenie w prowadzeniu klubowej i rozrywkowej działalności w różnych rejonach Polski. W Krakowie spółka ta prowadzi m.in. popularny Shine Club Kraków w kamienicy przy ul. Starowiślnej oraz Klub30 przy ul. Kościuszki.

Pomysł zdecydowanie nie podoba się mieszkańcom, którzy z jednej strony nie chcą tracić miejsca, w którym robią zakupy. Obawiają się także, że tak duży klub przyniesie hałas i problemy z gośćmi obiektu, będącymi pod wpływem alkoholu.

Małopolska konserwator zabytków Katarzyna Urbańska wystąpiła do Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” o wstrzymanie prac remontowych. Zdaniem wiceprezydenta „pozwoli to na zażegnanie zagrożeń i obaw mieszkańców, wynikających z planowanego przeznaczenia budynku pod centrum rozrywki i klub nocny”

W czasie ostatniej kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Krakowa, Aleksander Miszalski, kandydat PO, zabrał głos w sprawie utworzenia klubu nocnego na terenie Hali Targowej na Grzegórzkach. Zaznaczył, że jeśli będzie rządził miastem, to powstanie tam hala targowa z prawdziwego zdarzenia, jak w innych znanych metropoliach europejskich, a nie będzie miejsca dla działalności, która mogłaby generować hałas i powodować obawy mieszkańców o zakłócanie spokoju.

Już po wyborach Magistrat zadeklarował, że w kwestii zagospodarowania Hali Targowej przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje społeczne, tak by charakter budynku wpisywał się w założenia zagospodarowania terenów Wesołej, ale i bezpośredniego otoczenia – punktu przesiadkowego przy stacji PKP Kraków Grzegórzki oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie