Nie żyje Teresa Starmach, była wiceprezydent Krakowa

30 lipca w wieku 73 lat zmarła Teresa Starmach – była wiceprezydent Krakowa, radna miejska i wojewódzka, nauczycielka, działaczka” Solidarności”. Pogrzeb Teresy Starmach odbędzie się 7 sierpnia o godz. 12:00 na cmentarzu na Salwatorze.

Była dzialaczką Solidarności. W stanie wojennym zaangażowana w ruch podziemny (ps. „Agnieszka”); współpracownica i asystentka ukrywającego się przewodniczącego RKW „S” W. Hardka (od połowy 1982 r.) – zajmowała się organizacją mieszkań na potrzeby ukrywających się działaczy (również S. Handzlika i J. Ciesielskiego), przekazywaniem korespondencji, organizowaniem spotkań z innymi działaczami oraz organizacją krakowskich posiedzeń Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S”.

Była wiceprezydentką Krakowa odpowiedzialną za edukację i kulturę w latach 1998-2002; radna Miasta Krakowa (1998-2006); w latach 2002-2006 przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej RMK. W latach 2006-2010 i od 2011 r. radna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Była członkiem Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych – Polska , członkiem zarządu krakowskiego oddziału Wspólnoty Polskiej, Rady Społecznej Muzeum Żup Krakowskich oraz Muzeum Archeologicznego, Rady Muzeum AK w Krakowie i wielu innych organizacji.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), uhonorowana Medalami „Niezłomnym w słowie” (2010) oraz „Dziękujemy za wolność” (2015)

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1976); ukończyła studium podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1983). W l. 1976-2003 nauczycielka fizyki w XV LO w Krakowie; od 2003 r. na emeryturze. Od 2003 roku  pracowała  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie.

Jarek Strzeboński

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie