Dziewięć ofert na budowę obwodnicy pod Krakowem. Różnice w cenach – ogromne

Aż 9 ofert zostało złożonych w przetargu, który ma wyłonić wykonawcę obwodnicy Zabierzowa. Różnica między najtańszą a najdroższą propozycja przekracza 200 mln złotych.

Oto oferty od wykonawców:
·Konsorcjum: Strabag – lider i Strabag AG- partner, koszt – 587 774 587,14 zł
·Konsorcjum: Polimex Infrastruktura- lider, Polimex Mostostal – partner, Polbud –Pomorze partner, Mosty Łódź- partner, koszt inwestycji – 613 704 085,62 zł
·Budimex, koszt – 675 797 909,85 zł
·Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe – lider, Himmel i Papesch – partner, koszt – 684 768 283,00 zł
·Mostostal Warszawa, koszt – 722 848 329,39 zł
·Stecol Corporation, koszt – 728 140 649,70 zł
·POLAQUA, koszt – 733 644 391,00 zł,
·PORR, koszt – 744 088 500,00 zł,
·Konsorcjum: KOBYLARNIA – lider, MIRBUD – partner, koszt – 797 000 000,01 zł.

– Różnica pomiędzy najniżej i najwyżej wycenionymi kosztami inwestycji jest spora i wynosi ponad 200 mln zł. Zadaniem komisji przetargowej jest teraz weryfikacja i ocena nadesłanych dokumentów, aby finalnie wybrać najkorzystniejszą ofertę – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa i przebudowa
Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie wybudowanie obwodnicy o długości ok. 10,3 km, klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, dwujezdniowej a dalej jednojezdniowej.
Obwodnica Zabierzowa nie tylko ominie po stronie północnej tereny zabudowane podkrakowskiej miejscowości. Jednocześnie obsłuży tereny przyległe, dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Oczekiwana zmiana
Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Z powodu bliskości Krakowa i walorów przyrodniczych są nie tylko miejscem zamieszkania, ale są również chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd spory ruch lokalny.
Droga krajowa nr 79 prowadzi też ruch tranzytowy pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i Śląskiem.
Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 przez Zabierzów przejeżdża średnio na dobę 21,4 tys. pojazdów. Z powodu dużego ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Wkrótce ta droga powstanie i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
Wszystkie prace wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, przy czym do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca.
Obwodnica powstanie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Fot. GDDKiA Kraków

Kalendarium
2 września 2009 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe.
28 października 2016 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
29 grudnia 2017 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową.
15 listopada 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID.
1 lipca 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
1 sierpnia 2022 r. – wydanie decyzji ZRID.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie