Ocena z religii i zachowania – nowe kryteria przyznawania stypendium w Małopolsce

Musisz przeczytać

Ocena z religii i zachowania będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu stypendium uczniom i studentom z programu finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Nowe kryteria to następstwo zmiany nazwy „Małopolskiego Programu Stypendialnego” na „Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji”.

Urząd Marszałkowski od kilku lat przyznaje stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom. Teraz pomoc będzie udzielana jako „Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji”. Konsekwencją zmiany nazwy i ustanowienia świętego patronem małopolskiego stypendium są zmiany kryteriów przyznawania pomoc finansowej. W poniedziałek, 26 kwietnia zatwierdził je Sejmik Województwa Małopolskiego.

Przy przyznawaniu stypendium do średniej ocen wliczana będzie ocena z religii. Podczas sesji sejmiku radny Wojciech Kozak (PSL) pytał, czy takie kryterium nie wyklucza uzdolnionych ateistów. Marta Malec-Lech (PiS) z Zarządu Województwa Małopolskiego zaznaczyła, że alternatywnie przy średniej ocen będzie brana pod uwagę ocena z etyki, więc nie ma mowy o dyskryminacji niewierzących.

Nowością będzie także uwzględnianie ocen z zachowania (także ze względu na patrona stypendium). Wzorową muszą mieć starający się o stypendium za aktywność społeczną. W pozostałych przypadkach stypendysta musi mieć co najmniej bardzo dobrą notę z zachowania.

Określona ocena z zachowania jest warunkiem ubiegania się o stypendium. Ocena z religii może być decydująca, jeśli chętnych będzie więcej niż możliwych do przyznania stypendiów.

Uczniowie oraz studenci pierwszego roku pobierający naukę i mieszkający na terenie województwa małopolskiego, mogą ubiegać się o przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia:
1) w zakresie aktywności społecznej,
2) artystyczne,
3) sportowe,
4) w naukach humanistycznych,
5) w naukach ścisłych,
6) w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

Studenci lat wyższych mogą ubiegać się o przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji za szczególne osiągnięcia:
1) w zakresie aktywności społecznej,
2) w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
3) artystyczne,
4) sportowe.

Termin i miejsce składania wniosków o się o przyznanie Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji określi Zarząd Województwa i ogłosi te informacje publicznie.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

3 KOMENTARZE

3 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca