Od dziś można składać wnioski w programie „Mieszkanie za remont”

Wnioski w I edycji „Mieszkania za remont” można składać od 1 do 30 czerwca. To nowy program, który będzie regulował zasady najmu gminnych mieszkań w Krakowie i zastąpił funkcjonujący przez ostatnie 12 lat „Program Pomocy Lokatorom”.

Dzięki programowi możliwy będzie wynajem lokalu na czas nieokreślony, w zamian za wykonanie w nim remontu. Nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

„Program Pomocy Lokatorom” funkcjonował przez ostatnie 12 lat. Był skierowany do osób chcących we własnym zakresie wykonać remont lokalu znajdującego się w centrum miasta. Stawki czynszu, po zawarciu umowy najmu, były wyższe od tych obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy.

– Założenia programu były kwestionowane w zakresie mechanizmu ustalania stawki czynszu. Co więcej, sytuacja finansowa osób biorących udział w programie była różna i często pojawiały się problemy z zakończeniem rozpoczętego remontu. W związku z tym pojawiła się potrzeba zmodernizowania założeń dotychczasowego programu i wprowadzenie nowego – „Mieszkanie za remont” – podają urzędnicy.

W nowym programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
    • 150 proc. – 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł – 4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
    • 125 proc. – 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł – 4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
    • 100 proc. – 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł – 3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

Stworzona zostanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu zastosowany w „Programie Pomocy Lokatorom”.

W pierwszej edycji programu listą zostanie objęte nie więcej niż 50 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wnioski o umieszczenie na tej liście będą przyjmowane przez jeden miesiąc w danym roku. Kolejne edycje będą ogłaszane pod warunkiem, że poprzednia lista została zrealizowana w całości.

Jak złożyć wniosek?

Pierwsza edycja „Mieszkania za remont” zostanie przeprowadzona w terminie 1–30 czerwca. Druki wniosków i listę dokumentów do skompletowania znajdziesz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK, Rynek Podgórski 1 (parter) lub pobierzesz tutaj. Wnioski można składać przez okres jednego miesiąca w danym roku.

Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną odgórnie – sprawdź tutaj. Obecnie te stawki mieszczą się w przedziale: 4,90 zł/m2–12,52 zł/m2. Czas na wykonanie remontu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

jk, krakow.pl

Kasy fiskalne dla gastronomii w Krakowie – radzimy, o czym warto pamiętać przed zakupem urządzenia

Najnowsze

Co w Krakowie