Opłata reklamowa ma zmniejszyć liczbę tablic i billboardów w Krakowie. O połowę

Od 1 lipca 2021 roku w Krakowie będzie pobierana opłata reklamowa od każdej tablicy, billboardu czy innego urządzenia reklamowego. Władze miasta oceniają, że wprowadzenie nowej daniny zmniejszy liczbę urządzeń reklamowych, tablic i billboardów o połowę.

Gotowy jest już projekt uchwały w sprawie opłaty reklamowej. Rada Miasta Krakowa zajmie się nim na najbliższej sesji, już w przyszłym tygodniu. Opłatę trzeba będzie uiszczać od 1 lipca 2021 roku.

Projekt zakłada, że opłata reklamowa będzie składać się z dwóch części. Stała to 2,7 zł dziennie. Zmienna – 0,24 zł – naliczana będzie od powierzchni płaszczyzny na eskpozycję reklamy. Tak wyliczane opłaty trzeba będzie odprowadzać do miejskiej kasy co kwartał. Jak podają urzędnicy, w przypadku reklamy o powierzchni 12 m kw. opłata będzie wynosić: 2,70 zł + (12 x 0,24 zł) = 5,58 zł dziennie. A zakładając, że w kwartale jest 90 dni opłata za taki kwartał wyniesie 502,20 zł.

Magistrat szacuje, że w pierwszym roku stosowania opłaty do miejskiej kasy wpłynie 15 mln zł, a w kolejnym – tylko 10 mln zł. Urzędnicy zakładają bowiem, że po wprowadzeniu opłaty reklamowej liczba urządzeń ustawionych w mieście spadnie nawet o połowę. Opłata reklamowa ma nie tyle służyć zwiększeniu dochodów gminy, co stanowić instrument do uporządkowania i ograniczenia reklam w przestrzeni publicznej. Opłaty za reklamy zostaną wprowadzone jako uzupełnienie uchwały w sprawie zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, podjętej na podstawie tzw. ustawy krajobrazowej. Jej celem jest właśnie uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej.

(GEG)

Najnowsze

Co w Krakowie