Podkrakowskie Myślenice wystąpią ze Związku Miast Polskich. O co poszło?

fot. Wikimedia

Jak poinformował portal miasto-info.pl z początkiem przyszłego roku Myślenice wystąpią ze Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu.

Tak zdecydowali miejscy radni. W uzasadnieniu uchwały można przeczytać m.in., że przystępując do Związku, Myślenice miały nadzieję na pomoc, która miałaby wpływ na życie miasta. A takiej zdaniem władz nie było.

„Po dokonaniu weryfikacji zasadności członkostwa  stwierdza się, że przynależność do Związku Miast Polskich nie skutkuje otrzymaniem właściwego wsparcia informacyjnego, doradczego, szkoleniowego, a także promocyjnego i gospodarczego. Wypowiedzenie członkostwa spowoduje oszczędności w budżecie o wysokości składki członkowskiej, która w 2020 r. przy przeliczniku 0,3315 zł od mieszkańca (18 249 to liczba mieszkańców na stan 30 czerwca 2019) wynosi 6082,69 zł” – czytamy w uchwale.

– Pieniądze, które zaoszczędzimy będziemy przeznaczać na inne cele – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka, cytowany przez miasto-info.pl.

Związek Miast Polskich, jak informuje jego oficjalna strona, to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej.

(ko)

Zobacz także