Potężny zastrzyk pieniędzy dla Krakowa. Rośnie znaczenie turystyki biznesowej

fot. Krakowskie Biuro Festiwalowe, W.Wandzel

W Krakowie odbyło się jedyne w Polsce badanie, określające wpływ branży spotkań na gospodarkę miasta. W 2017 roku uczestnicy spotkań i wydarzeń odbywających się w naszym mieście wydali 1,4 mld złotych, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 2013 roku.

Badania pokazują, że Kraków dynamicznie się rozwija. Zarówno oferta biznesowa jak i kulturalno-rozrywkowa jest bardzo atrakcyjna i przyciąga turystów biznesowych. Jest to również zasługa otwarcia w 2014 roku dwóch dużych obiektów – Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz Tauron Areny.

2,2 miliarda

W 2017 roku w Krakowie zorganizowano 4392 konferencji i kongresów. Przemysł spotkań wygenerował blisko 2,2 miliarda złotych, co stanowiło 3,38% PKB całej gospodarki Krakowa. Udział procentowy przemysłu spotkań w PKB miasta w porównaniu z 2013 rokiem wzrósł o ponad 40%. Poprzez podatki i opłaty odprowadzono do budżetu miasta 147 mln zł – 65% więcej niż w 2013 roku. Niemal 3% dochodu budżetu miasta pochodzi z opłat i podatków odprowadzonych przez podmioty działające w branży spotkań.

Na organizacji wydarzeń biznesowych skorzystali także krakowianie. Dzięki kongresom, targom i wydarzeniom wygenerowano 13 056 pełnych etatów. Powstało prawie 19 tys. miejsc pracy, co stanowi 5,5 % całkowitego zatrudnienia w gospodarce Krakowa. W porównaniu z 2013 rokiem, wielkość zatrudnienia w przemyśle spotkań wzrosła o 53%.

Na co wydawano pieniądze?

Zwiedzający targi najwięcej wydali na noclegi, a średnia kwota wydana na ten cel wynosiła 424 złotych. Na drugim miejscu znalazły się zakupy, na które turyści średnio wydawali 179 złotych, a na trzecie miejsce zdobyła rozrywka, na którą przeznaczano 132 złotych.

Uczestnicy spotkań i wydarzeń najwięcej wydali na opłatę za uczestnictwo w imprezie – średnio 674 złotych. Następnie najwięcej wydawano na noclegi podczas imprezy (478 złotych) oraz gastronomię (167 złotych).

Wystawcy targowi najwięcej indywidualnych pieniędzy przeznaczali na noclegi podczas targów – 392 złotych. Na drugim miejscu znalazła się gastronomia (314 złotych). Podobne kwoty wydawano na zakupy (266 złotych) i rozrywkę (264 złotych). Najwięcej firmowych wydatków wystawcy handlowi przeznaczali na koszty wynajmu powierzchni targowej, które wynosiły 8 418 złotych.

Badania zostały zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną. W ankietach wzięło udział 1 780 respondentów podczas 105 spotkań i wydarzeń. Respondentami byli zarówno zwiedzający jak i wystawcy kongresów, konferencji, wydarzeń korporacyjnych, targów oraz wystaw gospodarczych. Badania trwały od maja 2017 roku do kwietnia 2018 roku. Pierwsza edycja badań miała miejsce w 2013 roku.

Just.

Zobacz także