Prezydent Majchrowski zapewnia KE, że w Krakowie nie powstanie strefa wolna od LGBT

Prezydent Jacek Majchrowski napisał list do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zapewnia w nim, że w Krakowie nie powstała i nigdy nie powstanie tzw. strefa wolna od LGBT. Pismo prezydenta zostało skierowane także do wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej i kilku komisarzy unijnych. Jacek Majchrowski apeluje do KE, by nie karała krakowian za deklarację anty LGBT, przyjętą dwa lata temu przez małopolski sejmik.

Na początku listu prezydent Krakowa zwraca uwagę, że przestrzeganie praw człowiek w Polsce „zostało w znaczący sposób naruszone”, a do najbardziej kontrowersyjnych wyrazów homofobicznych nastrojów należą tzw. strefy wolne od LGBT. „Jako Prezydent Krakowa chcę jednoznacznie podkreślić, że Kraków był, jest i będzie miastem otwartym, miastem dumnym ze swojej różnorodności (…). Dlatego w Krakowie nie powstała i nie powstanie żadna strefa, która miałaby kogokolwiek wykluczać” – napisał prof. Jacek Majchrowski. I przypomina, że Rada Miasta Krakowa w swojej rezolucji odcięła się od sejmikowej rezolucji anty LGBT i wezwała sejmik do jej uchylenia.

Prezydent miasta podaje przykłady działań prowadzonych przez miasto w ramach polityki równościowej. Powstała w 2019 roku Rada ds. Równego Traktowania, realizowany od 2016 roku program „Otwarty Kraków”, wsparcie dla stowarzyszenia Queerowy Maj czy angażowanie się miasta w wydarzenia organizowane w ramach festiwalu „Maj Równości” – to tylko niektóre z tych działań. Jacek Majchrowski informuje też KE, że wystosował apel do mieszkańców Krakowa w sprawie poszanowania praw mniejszości i spotkał się on z przychylnym przyjęciem krakowian.

Marsz Równości w Krakowie

Zdjęcie 1 z 18

List prezydenta Krakowa do Komisji Europejskiej kończy się stwierdzeniem, że mieszkańcy Krakowa nie powinni ponosić konsekwencji decyzji o charakterze politycznym, podejmowanych przez władze Małopolski. „Zablokowanie naszemu miastu możliwości skorzystania ze środków i innych instrumentów unijnych byłoby dla nas wysoce niesprawiedliwe oraz mogłoby zachwiać naszym przekonaniem o wsparciu Komisji Europejskiej dla działań podejmowanych przez nasze miasto na rzecz promocji idei otwartości i wzajemnego szacunku” – stwierdził prezydent Krakowa.

(GS)

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie