Krakowianie też protestują przeciwko wariantom drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice

Do Urzędu Miasta Krakowa napływają liczne petycje od mieszkańców Swoszowic domagających się od prezydenta interwencji w sprawie planów budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. W petycjach o tej samej treści jest sprzeciw wobec pięciu z sześciu proponowanych wariantów nowej trasy. Szósty przebiega praktycznie poza granicami Krakowa, ale przeciwko niemu protestują z kolei mieszkańcy Wieliczki i innych podkrakowskich gmin. Protesty mieszkańców tych gmin pojawiły się zaraz po przedstawieniu planów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz protesty są także w samym Krakowie.

W styczniu 2022 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła sześć wariantów planowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Większość propozycji to zupełnie nowy przebieg dwupasmówki, często dość daleko położony od obecnego korytarza pierwszego odcinka zakopianki. Dla wszystkich zaproponowanych wariantów założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4, ale w różnych miejscach na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami. Część wariantów wymaga wydłużenia planowanej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Sześć korytarzy dla drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice

Zdjęcie 1 z 6

„My, niżej podpisani mieszkańcy dzielnicy Swoszowice, wyrażamy stanowczy sprzeciw w sprawie przebiegu odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice przez korytarz 1 (czerwony), korytarz 2 (niebieski), korytarz 3 (różowy), korytarz 4 (pomarańczowy) i korytarz 5 (fioletowy) przebiegającego przez Gminę Miejską Kraków i wzywamy Pana do zainterweniowania w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice. Planowany przebieg drogi ekspresowej S7 korytarzami od nr 1 do nr 5 jest niekorzystny dla dzielnicy Swoszowice, gdyż spowoduje m.in. zniszczenia przyrody i cennych zabytków. Planowane korytarze znajdują się na obszarze tzw. Zielonych Płuc Krakowa obejmujących tereny o wysokich walorach przyrodniczych” – tak zaczyna się petycja, którą przekazują prezydentowi mieszkańcy Krakowa. Według podpisujących się pod petycją realizacja jednego z tych wariantów spowoduje „zniszczenie i unicestwienie zbiorowisk roślinnych i walorów przyrodniczych”.

Przeciwko wszystkim wariantom nowej drogi S7 protestują gospodarze czterech podkrakowskich gmin – Wieliczki, Świątnik Górnych, Biskupic i Mogilan. Samorządowcy w swoim pisemnym sprzeciwie zwracają uwagę, że w ostatnich latach na terenie podległych gmin powstało wiele domów jednorodzinnych. Wójtowie i burmistrzowie nie chcą, by nowa droga ekspresowa S7 przecięła ich gmin na dwie części, oddzielone 100-metrowym pasem nowej drogi, co utrudni życie mieszkańcom. Dlatego nie zgadzają się na poprowadzeni e nowej trasy przez gęsto zaludnione obszary. Samorządowcy podkreślają, że zaproponowane warianty już budzą protesty mieszkańców.

(GEG)

Poniżej treść petycji przeciwko wariantom drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice…

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie