Przeciwnicy programu ochrony powietrza przegrali w sądzie. Będą szybkie kontrole i ekspresowa wymiana kopciuchów

To dobra wiadomość dla zwolenników radykalnych rozwiązań na rzecz poprawy powietrza – szybkich kontroli po zgłoszeniu, że ktoś pali śmieci w piecu i wymiany wszystkich kopciuchów na węgiel w ekspresowym tempie. Ich przeciwnicy przegrali w sądzie walkę o unieważnienie programu ochrony powietrza dla Małopolski, w tym o wydłużenie czasu na przeprowadzenie kontroli po zgłoszeniu, że ktoś pali w piecu śmieci.

„Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi gmin Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim na uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza”. Oznacza to, że obowiązujący od 27 października 2020 roku kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie jest prawomocny i nie przestanie obowiązywać” 0 informuje Urząd Marszałkowski.

– Bardzo się cieszę, że zarzuty wójtów dwóch gmin zostały odrzucone przez WSA. Skargi gmin wynikały z niezgody na część obowiązków nakładanych na samorządy przez Program Ochrony Powietrza. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził prawomocność Programu, który dla nas – wszystkich mieszkańców Małopolski – jest nadzieją na lepsze, zdrowsze życie. Przypominam bowiem, że z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera w Polsce ponad 40 000 osób. Smog jest także przyczyną wielu dokuczliwych schorzeń, takich jak kłopoty z sercem i układem oddychania, czy wady rozwojowe okresu dziecięcego – komentuje wyrok WSA wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Przyjęty w październiku 2020 roku Program Ochrony Powietrza pomoże przyspieszyć działania antysmogowe we wszystkich gminach, porządkując zadania samorządów. Wprowadzi także szereg regulacji korzystnych dla mieszkańców – od utworzenia w każdej małopolskiej gminie stanowiska ekodoradcy oraz punktu obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze, po wsparcie osób dotkniętych tzw. ubóstwem energetycznym. Opisane w nim zalecenia – jak obowiązujący od początku bieżącego roku zakaz finansowania pieców na węgiel ze środków publicznych czy eliminacja bezklasowych urządzeń grzewczych do końca 2022 roku – wpisują się w rządową uchwałę „Polityka energetyczna Polski do roku 2040”.

Gminy Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim zaskarżyły niektóre obowiązki, które nakłada na nie program, jako nieprzewidziane w Prawie ochrony środowiska. Chodzi m.in. o szybkie kontrole po zgłoszeniu przez mieszkańców spalania odpadów czy zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia punktów obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze.

Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski, przepisy zobowiązują Zarząd Województwa Małopolskiego, jako organ administracji opracowujący lokalny Program ochrony powietrza, do wskazania działań naprawczych oraz odpowiedzialnych za ich realizację organów i podmiotów. – Właśnie do takich działań należy konieczność przeprowadzania kontroli interwencyjnych w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia czy aktualizowanie informacji o podjętych działaniach i rezultatach kontroli w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez aplikację Ekointerwencja – tłumaczy Robert Bylica, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Fot. malopolska.,pl

Najważniejsze działanie zmierzające do poprawy jakości powietrza w Małopolsce to wymiana przestarzałych pieców i urządzeń grzewczych. Proces ten powinien odbywać się przy maksymalnym wykorzystaniu rządowych programów dotacyjnych, takich jak Czyste Powietrze czy Program Stop Smog. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w perspektywie finansowej 2014-2020, 420 mln euro na działania związane z wdrażaniem Programu ochrony powietrza, w tym 96 mln euro na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i 100 mln euro na wymianę kotłów.

– W bieżącym roku gminy mogą czerpać środki na realizację zadań wynikających z POP z dodatkowych 100 mln zł, jakie rząd przeznaczył na realizację programu Czyste Powietrze – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz. – W ramach unijnego Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” w 62 gminach będących partnerami Projektu utworzone zostały stanowiska ekodoradców, w 60 procentach finansowane ze środków europejskich. Ekodoradcy są zatrudnieni także gminach Rzepiennik Strzyżewski oraz Oświęcim – dodaje wicemarszałek.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie