Radni zdecydują o losach spółki Kraków5020

To może być sądny dzień dla miejskiego telewizji Hallo Kraków i spółki Kraków5020. Krakowscy radni zajmą się dziś tematem likwidacji spółki odpowiedzialnej za drugą miejską telewizję.  Jeśli radni przegłosują projekt uchwały o likwidacji spółki, ich decyzja będzie wiążąca dla prezydenta.

Spółka Kraków5020 jest odpowiedzialna za zarzadzanie m.in. Centrum Kongresowym ICE czy drugą miejską telewizję Hallo Kraków. Od początku utworzenia spółki, jej  działalność wzbudza kontrowersje związane z kosztami utrzymania i zbyt dużymi wydatki. Tylko w zeszłym roku urząd miasta wydała na funkcjonowanie spółki 52 mln zł.

W Radzie Miasta powstała nawet specjalna komisja, która przez ostatnie pół roku badała funkcjonowanie spółki. Efektem ich prac jest 70-stronnicowy raport, w którym radni rekomendują likwidację spółki Kraków5020, argumentując, że nie osiągnęła ona żadnego z zakładanych celów funkcjonowania, a jej działania promocyjne były wysoce niezadowalające, przy jednoczesnym dużym wydatkowaniu środków finansowych z budżetu miasta. W raporcie pojawiły się również inne rekomendacje, takie jak likwidacja drugiej telewizji, która generuje koszty, ale nie przynosi wymiernych efektów promocyjnych ani nie dociera do większej grupy mieszkańców. Radni złożą wniosek do prokuratury o przyjrzenie się transferowi dóbr między KBF a Kraków 5020, zapowiedziała wystosowanie wniosku do NIK o kontrolę działalności spółki oraz wyśle pismo do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych działającego przy Komisji Europejskiej z informacją o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Jacek Majchrowski odniósł się do tych zarzutów – Ustalenia, twierdzenia lub tezy zawarte raporcie w zdecydowanej większości są ocenami nieopartymi na faktach lub formułowanymi na skutek niewłaściwej interpretacji” – napisał prezydent w opinii do raportu. Prezydent podkreślił, że postulowana likwidacja spółki, będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami.

Szczegółowe rekomendacje dla Prezydenta Jacka Majchrowskiego przedstawił przewodniczący komisji Łukasz Maślona:

 – Komisja rekomenduje rezygnację z finansowania ze środków publicznych prowadzenia tzw. “dwóch miejskich telewizji” i pozostawienie prowadzenia kanałów informacyjnych Wydziałowi Komunikacji Społecznej. Wobec powyższego należy zweryfikować zakres powierzonych Spółce Kraków5020 zadań. Mniejszy zakres działań (wg członków Komisji powielany w dużej mierze przez Wydział Komunikacji Społecznej) to duże oszczędności, kilku-kilkunastu mln zł w ujęciu rocznym. Studio hybrydowe powinno być wynajmowane komercyjnie oraz wykorzystywane przez Wydział Komunikacji Społecznej na zasadach preferencyjnych. GMK nie powinna prowadzić programów lifestylowych, telewizji śniadaniowej czy codziennych serwisów informacyjnych w formie zbliżonej Play Kraków News/Hello Kraków. Takie działania generują olbrzymie koszty, a nie przynoszą miastu wymiernych efektów promocyjnych, ani nie docierają do większej grupy mieszkańców.

 – Złożenie wniosku o postępowanie sprawdzające do krakowskiej prokuratury, w sprawie transferu dóbr materialnych i niematerialnych z Krakowskiego Biura Festiwalowego do Spółki Kraków5020 za pośrednictwem Gminy Miejskiej Kraków.

 – Wystąpienie z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o kompleksową kontrolę działalności Spółki Kraków5020, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie reorganizacji Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz powołania i działalności Spółki Kraków5020.

 – Wystąpienie z wnioskiem, zgodnie z informacją z UOKiKu, do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z informacją o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Krakowa z tytułu bezzasadnego zawarcia umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

 – Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o natychmiastowe ograniczenie zakresu działalności Spółki Kraków5020, w tym zaprzestanie nadawania i tworzenia materiałów audiowizualnych i powrót platformy Play Kraków do KBF, podobnie jak punktów sieci InfoKraków.

 – Wniosek o podjęcie działań celem połączenia Spółki Kraków5020 z innymi spółkami realizującymi działalność promocyjną, zarządzania obiektami należącymi do Gminy Miejskiej Kraków (Arena Kraków) i realizującymi obecnie i w przyszłości inwestycje polegające na budowie obiektów kulturalnych (ARMK) celem powstania jednego podmiotu, który przejmie te zadania i będzie je w przyszłości realizował.

 – Ze względu na fakt, że podstawowe źródło finansowania Spółki Kraków5020 – Umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym – zdaniem komisji została podpisana z naruszeniem procedur i prawa wspólnotowego, dalsze finansowanie spółki w ramach tej umowy nie jest możliwe (podkreślił to również UOKiK w swoim stanowisku), zatem Komisja rekomenduje możliwe najszybsze rozwiązanie umowy.

 – Ze względu na nieosiągnięcie żadnego z zakładanych celów funkcjonowania spółki, w tym wysoce niezadowalające działania promocyjne, wydatkowanie olbrzymich środków finansowych pochodzących z budżetu miasta przy jednoczesnym spadku jakości świadczonych usług, a także poprzez niemożliwość finansowania tych usług na podstawie Umowy, którą mimo błędów i zastrzeżeń różnych urzędów miasto kontynuuje, Komisja rekomenduje likwidację Spółki Kraków5020.

Pod raportem podpisali się wszyscy członkowie komisji.

(JS)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie