Raport z konsultacji o planowanym użytku „Słona Woda”. Większość mieszkańców przeciwko

Raport z konsultacji dotyczących projektowanego użytku ekologicznego Słona Woda jest już dostępny. Obszar objęty konsultacjami obejmuje ponad 13 hektarów terenów zielonych między ulicami Obronną i Słona Woda, w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego. 

Ogółem do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło 161 formularzy od mieszkańców wyrażających różnorodne opinie na temat projektu. Spośród nich, 11 zawierało uwagi popierające ustanowienie użytku w zaproponowanej formie, 13 wniosków to propozycje dla powiększenia tego obszaru, natomiast 4 osoby postulowały o utworzenie parku Słona Woda. 72 formularze dotyczyły wyłączenia poszczególnych działek z objęcia planowanym użytkiem, 15 zawierało negatywne opinie w sprawie ustanowienia lub ewentualnej zmiany granic, 43 dotyczyły całkowitego sprzeciwu, a 1 formularz dotyczył tężni solankowej, natomiast 2 formularze nie zawierały treści.

Warto zauważyć, że projekt uchwały o ustanowieniu  został pozytywnie zaopiniowany przez Krakowską Radę Pożytku Publicznego, Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Teraz uchwała w sprawie utworzenia użytku ekologicznego trafi pod obrady rady miasta. Decyzja rady może być różnorodna, możliwe jest jej przyjęcie, odrzucenie, a także wprowadzenie zmian granic. Wynik konsultacji nie jest wiążący, jednakże może mieć duże znaczenie podczas podejmowania decyzji przez radnych.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie