Ruch na autostradzie A4 Katowice – Kraków mniejszy, wpływy z opłat – takie same

W pierwszym kwartale 2021 roku o blisko 10 proc. zmniejszył się ruch na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Mimo tego wpływy z opłat pobieranych od kierowców są na podobnym poziomie jak rok temu. Utrzymanie wysokich przychodów Stalexport zawdzięcza podwyżce wprowadzonej w październiku 2020 roku.

„Pomimo spadku natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, w I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady odnotowała przychody na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego” – Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zarządzająca płatnym odcinkiem A4 Katowice – Kraków.

W I kwartale 2021 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków spadło o 9,8 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku. Każdej doby ten odcinek pokonywało ok. 34 tys. pojazdów. Na niższe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków wpływ miały ograniczenia wprowadzone w Polsce i w Europie w związku z pandemią COVID-19.

Pomimo spadku ruchu przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły w I kwartale bieżącego roku poziom ok. 73 mln zł. – To poziom zbliżony do ubiegłorocznego – przyznaje Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – Na wspomniany efekt wpłynęły: wzrost stawki dla pojazdów osobowych od 1 października 2020 r. (przeciwdziałający efektowi spadku ruchu pojazdów osobowych o ok. 13,2%) oraz wzrost ruchu pojazdów ciężarowych (o ok. 6,2%) – tłumaczy.

Zysk netto wyniósł ok. 30 mln zł. To ok. 2 mln zł mniej niż w I kwartale ubiegłego roku.

„Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady w odpowiedzi na pandemię COVID-19 utrzymuje podjęte przed rokiem działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom autostrady A4 Katowice-Kraków oraz pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mają kontakt z klientami. Rozwijane są bezkontaktowe metody płatności: powiązany z aplikacjami Autopay, SkyCash oraz IKO videotolling, a także elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass. Te formy wnoszenia opłaty za przejazd nie wymagają zatrzymywania się przy kabinie inkasenta, otwierania okna w samochodzie, podawania gotówki lub karty, czy odbierania reszty i paragonu. Kierowcy, którzy korzystają z bezkontaktowych płatności automatycznych, nadal objęci są stawkami preferencyjnymi. W tej chwili już 33 proc. transakcji w tygodniu odbywa się bezkontaktowo” – można przeczytać w komunikacie Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie