Sąd unieważnił uchwałę w sprawie użytku ekologicznego Słona Woda

W środę, 3 lipca 2024 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał skargę właściciela nieruchomości, Pana Jana Kruczka, przeciwko uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2023 roku. Uchwała ta dotyczyła ustanowienia użytku ekologicznego Słona Woda na terenie dzielnicy Bieżanów-Prokocim.

Sędziowie uznali, że w odniesieniu do jednej z działek na terenie użytku nie było podstaw do interwencji na mocy art. 42 ustawy o ochronie przyrody, ponieważ samo występowanie korytarzy migracyjnych nie było wystarczającą przesłanką. W wyniku wyroku miasto Kraków musi zwrócić koszty postępowania w wysokości 797 złotych skarżącemu. Stwierdzili również, że miasto nie udowodniło, iż w przypadku tej działki istniały jakiekolwiek przesłanki do ustanowienia użytku ekologicznego.

W kwietniu ubiegłego roku zakończyły się konsultacje dotyczące utworzenia użytku ekologicznego Słona Woda. Ogółem do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło 161 formularzy od mieszkańców wyrażających różnorodne opinie na temat projektu. Spośród nich, 11 zawierało uwagi popierające ustanowienie użytku w zaproponowanej formie, 13 wniosków to propozycje dla powiększenia tego obszaru, natomiast 4 osoby postulowały o utworzenie parku Słona Woda. 72 formularze dotyczyły wyłączenia poszczególnych działek z objęcia planowanym użytkiem, 15 zawierało negatywne opinie w sprawie ustanowienia lub ewentualnej zmiany granic, 43 dotyczyły całkowitego sprzeciwu, a 1 formularz dotyczył tężni solankowej, natomiast 2 formularze nie zawierały treści.

Raport z konsultacji o planowanym użytku „Słona Woda”. Większość mieszkańców przeciwko

 

Słona Woda to obszar o dużym znaczeniu przyrodniczym, znajdujący się w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego, w rejonie ulic Kostaneckiego, Rżąckiej i Kosocickiej. Na terenie planowanego użytku ekologicznego znajdują się dwa stawy, które stanowią siedlisko dla 8 gatunków płazów objętych ochroną. Dodatkowo, na tym obszarze stwierdzono obecność 2 gatunków gadów, 76 gatunków awifauny oraz 28 gatunków ptaków i 5 gatunków nietoperzy.

Zgodnie z przepisami prawa, uzasadnienie wyroku powinno zostać sporządzone i dostarczone do stron postępowania w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyroku. 

Najnowsze

Co w Krakowie