Stołeczne Królewskie Miasto Kraków ma już 766 lat

Ten dzień 766 lat temu zmienił życie nas wszystkich. 5 czerwca 1257 roku na mocy przywileju lokacyjnego wydanego przez księcia Bolesława Wstydliwego, Kraków z królewskiego grodu stał się pełnoprawnym miastem. Na pamiątkę nadania aktu od 15stu lat piątego czerwca obchodzone jest też Święto Flagi Miasta Krakowa. 

5 czerwca 1257 roku we wsi Kopernia koło Pińczowa Bolesław Wstydliwy wydał przywilej lokacji miasta Krakowa na prawie magdeburskim. Akt lokacji nie tylko spowodował wytyczenie Rynku Głównego, ulic, ale stworzył gminę samorządową. Sto lat później, w Stulecie Miasta Krakowa został określony termin „Stołeczno Królewskie Miasto Kraków”, gdzie zostały przyporządkowane symbole takie jak herb, chorągiew, flaga oraz pieczęć.

Na pamiątkę nadania aktu lokacyjnego od 15 lat obchodzone jest też Święto Flagi Miasta Krakowa. Całe miasto zostanie przyozdobione biało-niebieskimi flagami.

(JS)

Najnowsze

Co w Krakowie