Strefa Czystego Transportu w Krakowie wejdzie w życie rok wcześniej.

Nie w 2026 roku, jak planowali urzędnicy, ale już w przyszłym roku zacznie obowiązywać w Krakowie Strefa Czystego Transportu. Pierwotnie pierwsze restrykcje miały obowiązywać od lipca tego roku. W głosowaniu radni poparli projekt uchwały zmieniającej termin wprowadzenia SCT. Za zagłosowało 24 radnych, pięcioro wstrzymało się od głosu.

Strefa miała zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Uchwałę podważył jednak krakowski WSA, a władze miasta zapowiedziały nową uchwałę. Wyrok sądu został jednak zaskarżony, a to oznacza, że w praktyce za dwa tygodnie SCT w Krakowie winna zacząć działać.

Na to jednak miasto nie było gotowe, dlatego Zarząd Transportu Publicznego przygotował uchwale, która zmieniała termin wejścia w życie STC na 1 stycznia 2026 roku.

5 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu. W międzyczasie  ZTP zaproponował  zmianę terminu –  z  1 stycznia 2026 r.  na 1 lipca 2025 r. Zdaniem urzędników, rok to wystarczających czas  na przygotowanie potrzebnych zmian.

 – Propozycja uchwały przygotowana przez Zarząd Transportu Publicznego oznacza przede wszystkim odsunięcie w czasie wciąż obowiązującej uchwały o SCT, ponadto otwiera możliwość przygotowania nowej, poprawionej uchwały, unieważniającej jednocześnie aktualnie obowiązującą. Prezydent Aleksander Miszalski zdecydował też o zorganizowaniu w tym roku konsultacji społecznych w sprawie nowej SCT – tłumaczy urząd miasta. 

Według obecnych założeń, które będą poddane konsultacjom, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków, ale ma też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc, ma objąć wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa.

Po wprowadzeniu SCT ma wyraźnie ograniczyć emisję NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego (o ok. 30–40 proc.) i znacząco ograniczyć emisję pyłów PM 2,5 i PM 10 (ok. 80 proc. emisji mniej z transportu samochodowego w mieście).

W ramach zapowiadanej kampanii konsultacyjnej przygotowane mają być kampanie billboardowe i ulotkowe. Miasto w celu promowania i wyjaśnienia założeń SCT chce także m.in. podjąć współpracę z dziennikarzami naukowymi, prowadzącymi popularne kanały wideo w internecie. W ramach działań przedstawione zostaną również opinii społecznej przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza, jakie nastąpiły w miastach, w których wprowadzono już podobne zielone strefy transportowe. Wykorzystane będą przy tym wszystkie możliwe kanały informacyjne miasta – od mediów społecznościowych po tradycyjne plakatowanie przystanków. Prowadzone będą także akcje w radiu czy telewizji. Powstaną również czasowe punkty informacyjne w przestrzeniach miejskich – na placach czy skwerach. Tam krakowianie i goście spoza Krakowa będą mogli bezpośrednio spotkać się z osobami, które odpowiedzą na pytania dotyczące wprowadzanej strefy.

 

Najnowsze

Co w Krakowie