Tak wkrótce ma wyglądać otoczenie zalewu Bagry [wizualizacje]

Wkrótce ma zostać wyłoniony wykonawca zagospodarowania kolejnego fragmentu terenu nad Bagrami wraz z realizacją oświetlenia ul. Grochowej.
 
Nowy fragment w rejonie przystani klubu żeglarskiego Horn połączy obie plaże i stanie się zieloną trasą spacerową.

– Powstaną ścieżki spacerowo-rowerowe z miejscami do odpoczynku: ławkami, leżakami i drewnianym podestem. Z myślą o rowerzystach pojawią się stojaki rowerowe.
Na terenie łączącym najważniejsze strefy Parku Bagry Wielkie między istniejącą zieleń wkomponowane zostaną nowe nasadzenia. Pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawy ozdobne oraz pnącza. Będą to m.in. głóg jednoszyjkowy, klon pospolity, wierzba żałobna ‘Chrysocoma’ – podaje Zarząd Zieleni Miejskiej.
 
W ramach krzewów zaprojektowano grupy nasadzeń wierzby purpurowej ‘Nana’ oraz okrywowych nasadzeń zimozielonej irgi Dammera ‘Major’. Uzupełnieniem nasadzeń krzewów są grupy trawy ozdobnej w najbliższym sąsiedztwie podestu drewnianego.  Dodatkowo, przy istniejącym budynku gospodarczym posadzone zostaną pnącza – wiciokrzewu Henryiego.
 
A całość ma wyglądać tak:
 

Najnowsze

Co w Krakowie