Tak zmienia się ulica Opolska… ZIM porównuje zdjęcia sprzed roku i obecne

„Trochę się na Opolskiej przez ostatnie 10 miesięcy zmieniło” – takim podpisem Zarząd Inwestycji Miejskiej w Krakowie opatrzył dwa zdjęcia z tego samego miejsca na ulicy Opolskiej. Jedno pochodzi z maja 2022 roku, drugie – z lutego 2023. Różnica jest zasadnicza.

Ulica Opolska przebudowywana jest przy okazji budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną kierowcy pojadą tunelem drogowym wzdłuż Opolskiej, pokazanym na jednym ze zdjęć.

Tunel drogowy budowany w ramach linii tramwajowej do Górki Narodowej będzie miał ok. 100 m długości. W dwóch komorach znajdą się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Konstrukcja znajdzie się ok. 7,5 metrów pod ziemią (licząc docelową różnicę poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej i jezdniami w tunelu). Budowa tunelu wystartowała w marcu ub. roku od wykonania murków prowadzących dla ponad 60 tonowego dźwigu z wybierakiem. Maszyna sukcesywnie – metr za metrem – wybierała grunt, by w jego miejsce wylewać kolejne, wykonane ze zbrojonego betonu segmenty ścian szczelinowych konstrukcji najpierw po stronie południowej, a następnie po północnej. Następnie wytyczono i wyasfaltowano łącznice drogowe, na które we wrześniu przeniesiony został ruch kołowy. Zaraz potem wykonawca zajął się starymi jezdniami ul. Opolskiej. Zostały one rozebrane, a znajdujący się pod asfaltem i podbudową grunt został kompletnie wybrany. W jego miejscu wykonawca wybudował ścianę środkową pomiędzy nowymi jezdniami. Następnie zrealizowano belki spinające segmenty ścian szczelinowych i płyt przejściowych oraz sprężenie kotew oczepów ścian szczelinowych. Wykonane zostały fundamenty i ściany tunelu. W trakcie realizacji jest strop żelbetowy (przekrycie) tunelu. Do wykonania pozostało dokończenie stropu wraz z robotami towarzyszącymi – dylatacjami, izolacjami, elementami odwodnienia, zasypkami i warstwą konstrukcji drogowej wewnątrz tunelu.

Rozkopana Opolska

Zdjęcie 1 z 37

(fot. Andrey Rafael/KRKnews)

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej realizowana jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie prowadzone jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie umowy z 22 maja 2017 roku umową.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie