Takiego cmentarza w Krakowie jeszcze nie było. Pierwsze pogrzeby – w styczniu 2021 roku

Fot. ZIM Kraków

Na razie ma tylko 2 hektary, ale w kolejnych latach zostanie poszerzony. Cmentarz w Podgórkach Tynieckich jest gotowy na pierwsze pogrzeby. Oficjalnie stanie się cmentarzem komunalnym 1 stycznia 2021 roku.

Takiego cmentarza Kraków jeszcze nie miał. I nie chodzi tylko o wybudowaną tam już kilka lat temu spopielarnię zwłok. Cały cmentarz powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane. Koszty pokrywa partner prywatny, który będzie pobierać przez kilkadziesiąt lat korzyści finansowe wynikające z działalności cmentarza i spopielarni zwłok.

W połowie listopada odebrany został budynek administracyjny i ceremonialny oraz ok. 2 ha cmentarza. Oprócz miejsca na tradycyjny pochówek, przygotowano także kolumbaria. Wytyczone zostały alejki, cmentarz jest oświetlony i wyposażony w małą architekturę. Przed wykonaniem tych prac cały teren został odwodniony – wykonano w tym celu m.in. dwa zbiorniki retencyjne na deszczówkę.

Równolegle z budową pierwszego fragmentu cmentarza, trwała realizacja budynku administracyjnego i ceremonialnego. Tu prace również się już zakończyły. W budynku mogą się odbywać nabożeństwa i inne formy pożegnań zmarłych, są tam sanitariaty oraz punkty zakupu zniczy i kwiatów, część administracyjna. Nowy dom pożegnań jest budynkiem parterowym o powierzchni całkowitej 725 m kw.

W najbliższych dniach Rada Miasta wpisze to miejsce na listę cmentarzy komunalnych w Krakowie. Oficjalnie cmentarza zacznie organizować pogrzeby po 1 stycznia 2021 roku.

Jest już pozwolenie na budowę dla kolejnych ok. 2 ha cmentarza. Trwa też postępowanie o wydanie zgody na realizację dalszych 5 ha nekropolii.

(red)

Zobacz także